Tímaraðaðar Twitterfærslur frá: ruv.is (R) – mbl.is (M) og visir.is (V)

Landsdómur 5. mars

 • V | 5.3 2012, 8:05 | Vísir.is er mættur á vettvang í Þjóðmenningarhúsinu, fyrstur allra raunar. Hér er allt til reiðu fyrir upphaf Landsdómsmálsins.
 • V | 5.3 2012, 8:32 | Hér fjölgar jafnt og þétt. Töluverður fjöldi erlendra fjölmiðlamanna er hér staddur. Andri Árnason hrl., lögmaður Geirs, var að koma.
 • V | 5.3 2012, 8:37 | Andri Árnason er að koma gögnum sínum fyrir á borðinu, möppum og skrifblokkum. Allt til reiðu hans megin.
 • V | 5.3 2012, 8:43 | Sturla Jónsson vöruflutningabílstjóri var að koma í salinn. Vinir og samstarfsmenn Geirs sömuleiðis, meðal annars Gréta Ingþórsdóttir
 • V | 5.3 2012, 8:46 | Inga Jóna Þórðardóttir, kona Geirs H. Haarde var að mæta í hús, og Ragnheiður elín Árnadóttir sömuleiðis.
 • V | 5.3 2012, 8:48 | Hér er allt að fyllast, Helgi Magnús Gunnarsson, aðstoðarsaksóknari, og Sigríður Friðjónsdóttir, saksóknari, eru að koma sér fyrir.
 • V | 5.3 2012, 8:48 | Spennuþrungin stund nálgast óðum, þegar Geir H. Haarde kemur fyrir Landsdóm.
 • V | 5.3 2012, 8:51 | Fjölskylda Geirs H. Haarde hefur komið sér fyrir á fremstu bekkjum í salnum.
 • R | 5.3 2012, 8:54 | Salurinn í Þjóðmenningarhúsi er orðinn þétt setinn og þess beðið að Landsdómur hefjist.
 • V | 5.3 2012, 8:54 | Hér er nú hvert sæti skipað, og ljóst að margir munu þurfa frá að hverfa. Sögulegir atburðir í aðsigi, sem verði þrykktir í minni þjóðar.
 • R | 5.3 2012, 8:54 | Geir H. Haarde var að ganga í sal. Heilsar saksóknara gengur til sætis síns.
 • V | 5.3 2012, 8:55 | Geir H. Haarde er mættur í hús, ásamt fóstursyni sínum, Borgari Einarssyni lögmanni.
 • R | 5.3 2012, 8:56 | Ljósmyndarar smella myndum af Geir í gríð og erg. Hann brosir við þeim meðan lögmenn hans skoða skjöl sín.
 • V | 5.3 2012, 8:56 | Fjölmiðlafár, er orðið sem best lýsir því sm hér á sér stað. Erlendir og innlendir fjölmiðlamenn umkringja Geir.
 • V | 5.3 2012, 8:57 | Dómarar Landsdóms ganga í salinn. Réttur er settur, í einstöku dómsmáli.
 • R | 5.3 2012, 8:58 | Einhver umdeildustu réttarhöld seinni tíma eru að hefjast. Tæpum fjórum sólarhringum eftir að ljóst var að af þeim yrði. .
 • V | 5.3 2012, 9:00 | Dómarar Landsdóms ganga í salinn. Réttur er settur, í einstöku ákærumáli Alþingis gegn fyrrverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde.
 • R | 5.3 2012, 9:01 | Dómarar Landsdóms eru gengnir í salinn. Réttarhöldin eru að hefjast. #Haarde #GeirHaarde
 • V | 5.3 2012, 9:01 | “Dómsþing Landsdóms er sett” segir dómritari.
 • R | 5.3 2012, 9:01 | RÚV fylgist með málinu allan tímann. Jóhanna Vigdís Hjartardóttir og Heiðar Örn Sigurfinnsson verða með fréttir í útvarpi og sjónvarpi.
 • R | 5.3 2012, 9:02 | Tryggvi Aðalbjörnsson skrifar fréttir á netið og Brynjólfur Þór Guðmundsson tístir í beinni á Twitter.
 • V | 5.3 2012, 9:03 | Eiríkur Tómasson hefur tekið sæti Gunnlaugs Claessen í Landsdómi, sem sagði sig frá málinu vegna mikilla forfalla.
 • R | 5.3 2012, 9:03 | Markús Sigurbjörnsson gerir grein fyrir breytingum á dómurum. Engar athugasemdir gerðar við það. Málsmeðferð hefst.
 • V | 5.3 2012, 9:04 | Geir H. Haarde stendur upp, brúnaþungur, og fær sér sæti í vitnastúkunni. Hann er að fara að gefa skýrslu frammi fyrir Landsdómi.

Geir H. Haarde

 • R | 5.3 2012, 9:04 | Geir H. Haarde tekur sæti í vitnastól og gefur munnlega skýrslu. #haarde #geirhaarde
 • R | 5.3 2012, 9:05 | Markús Sigurbjörnsson, forseti Hæstaréttar og Landsdóms gerir Geir grein fyrir rétti sínum og fer yfir hvernig skýrslutöku verður háttað
 • V | 5.3 2012, 9:05 | Markús Sigurbjörnsson kynnir Geir réttindi sín, áður en skýrslutaka hefst.
 • R | 5.3 2012, 9:06 | Geir vekur athygli á að þetta sé í fyrsta skipti við rekstur málsins sem hann fær að tjá sig um efni þess. Löngu tímabært.
 • V | 5.3 2012, 9:06 | “Þetta er í fyrsta skipti sem ég fæ tækifæri til þess að svara fyrir mig í þessu máli”, segir Geir. Skýrslutakan er formlega að hefjast.
 • R | 5.3 2012, 9:07 | Saksóknari fer yfir ákærurnar. Geir H. Haarde hafnar þeim ásökunum með öllu, segir þær ekki eiga við rök að styðjast. #haarde
 • V | 5.3 2012, 9:07 | Sigríður Friðjónsdóttir, les upp efnisatriðin í ákæruliðunum sem eftir eru. Geir hafnar alfarið að hafa brotið af sér.
 • V | 5.3 2012, 9:08 | “Fagna því að fá tækifæri til þess að svara. Ég tel ekki að ákæruatriði eigi við rök að styðjast,” segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 9:09 | Geir telur að starf við ákæru hafi verið ómarkvisst og ekki skilað tilætluðum árangri. Margt óljóst.
 • R | 5.3 2012, 9:10 | Geir: Samráðshópur um efnahagsmál settur á fót 2006. Hafi staðið sig vel en ekki komið í veg fyrir hrun.
 • V | 5.3 2012, 9:11 | Geir rekur ástæður þess að samráðshópur stjórnvalda um fjármálastöðugleika hafi var settur á laggirnar. Það var gert árið 2006.
 • R | 5.3 2012, 9:11 | Geir: Eftirlitsstofnanir höfðu áfram sitt hlutverk þrátt fyrir samráðshóp. Hann gat ekki tekið yfir skyldur annarra.
 • R | 5.3 2012, 9:12 | Geir er að svara lið 1.3 í ákærunni. http://t.co/9uiMZ7OF Segist ekki hafa átt beina aðkomu að hópnum í fyrstu.
 • V | 5.3 2012, 9:13 | Geir segist hafa treyst þeim embættismönnum sem sátu í samráðshópi stjórnvalda á hverjum tíma, og eftirlitsstofnunum sömuleiðis.
 • R | 5.3 2012, 9:13 | Geir taldi ekki að sé bæri skylda til að lesa yfir allar fundargerðir samráðshópsins. En fékk upplýsingar um starf öðru hverju.
 • R | 5.3 2012, 9:14 | Taldi að verkstjórn samráðshóps væri í góðu lagi, segir Geir. Ekkert tilefni til að halda að ekki væri allt með felldu.
 • V | 5.3 2012, 9:14 | Geir segist hafa talið, að verkstjórn í starfshópum stjórnvalda um fjármálastöðugleika, hafi verið í góðu lagi.
 • R | 5.3 2012, 9:14 | Geir segist ekki hafa haft ástæðu til að kanna hvort verkstjórn hópsins væri í lagi. #haarde
 • R | 5.3 2012, 9:15 | Hafði þessi hópur engar valdheimildir spyr saksóknari? Nei, ekki að lögum, segir Geir. Samráðs og upplýsingahópur segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 9:16 | Geir ekki kunnugt um að það hafi verið umræða um að skipta um verklag i svari við spurningu saksóknara.
 • V | 5.3 2012, 9:16 | Sigríður spyr út í verk og starf samráðshóps stjórnvalda um fjármálastöðugleika, í samræmi við lið ákæru þar um. http://t.co/kl62ewNq
 • R | 5.3 2012, 9:17 | Ráðgefandi og tekur ekki ákvarðanir, samráðs og upplýsingaskipti. Þetta var verklýsing samráðshóps les Geir úr skjali.
 • V | 5.3 2012, 9:17 | Geir: “Grundvallaratriðið” að eigendur og stjórnendur fjármálafyrirtækja leysi sín vandamál sjálfir.
 • R | 5.3 2012, 9:17 | Markaðsaðilar leysi vanda sinn sjálfir les Geir áfram upp úr skjalinu um verklag sem samráðshópur átti að viðhafa.
 • R | 5.3 2012, 9:18 | Hver átti að taka ákvarðanir spyr Sigríður saksóknari? Hin réttu stjórnvöld, segir Geir, Seðlabanki, ríkisstjórn.
 • V | 5.3 2012, 9:18 | Sigríður: Hver átti að taka lokaákvarðanir í málum sem samráðshópur stjórnvalda var að fjalla um?
 • V | 5.3 2012, 9:19 | Geir: Eftirlitsstofnanir, sem höfðu ríkar valdheimildir og gátu gripið til aðgerða á grundvelli ítarlegra gagna.
 • R | 5.3 2012, 9:19 | Hvað meina menn með að aðilar á markaði leysi vanda sinn sjálfir? spyr saksóknari?
 • R | 5.3 2012, 9:20 | Geir: Fyrst og fremst að stjórnendur og eigendur fyrirtækja bregðist við og beri ábyrgð. Ekki að skattgreiðendur greiði tjón.
 • V | 5.3 2012, 9:21 | Geir: Ég horfði alltaf til þess, að skattgreiðendur væru ekki að bera tjón einkarekinna fyrirtækja og hluthafa þeirra.
 • R | 5.3 2012, 9:21 | Ekkert fyrirheit var gefið um inngrip á kostnað skattgreiðenda segir Geir um verklag vegna samráðshóps um fjármálastöðugleika.
 • V | 5.3 2012, 9:22 | Geir: Samráðshópur stjórnvalda lét vinna drög að viðbúnaðaráætlun, sem síðar voru drög að frumvarpi til neyðarlaga.
 • R | 5.3 2012, 9:22 | Geir: Samráðshópur gekk lengra en skylda krafði. Lét semja drög að lögum sem urðu grunnur að neyðarlögum.
 • R | 5.3 2012, 9:22 | Geir: Þegar á reyndi í okt. 2008 var málið það þroskað að hægt var að gera þetta (neyðarlög) með stuttum fyrirvara #haarde
 • R | 5.3 2012, 9:23 | Neyðarlögin þó ekki sama skjal og var í vinnu í samráðshóp. Nokkrar breytingar.
 • V | 5.3 2012, 9:23 | Geir: Viðbúnaðaráætlun samráðshópsins var grunnurinn að því sem síðar var gert.
 • R | 5.3 2012, 9:23 | Geir: Ætlaðist einhver til þess að þessi hópur kæmi í veg fyrir fjármálahrunið? Saksoknari: Ekki sagt þannig í ákærunni.
 • V | 5.3 2012, 9:23 | Geir: “Ætlaðist einhver til þess að samráðshópurinn kæmi í veg fyrir bankahrun, ef þær aðstæður myndu skapast?”
 • R | 5.3 2012, 9:24 | Geir: Geri ráð fyrir að FME og Seðlabanki hafi búið sig undir það versta þó þau kæmu ekki með það til mín.
 • R | 5.3 2012, 9:25 | Geir: Reyndi ekki mikið á að gefa hópnum fyrirmælil. En hefði líklega farið eftir því sem var fyrir hann lagt.
 • R | 5.3 2012, 9:25 | Geir: Við ráðuneytisstjórinn ræddum þessi mál stundum að hans frumkvæði þegar hann taldi ástæðu til.
 • V | 5.3 2012, 9:25 | Úr salnum: Hér er þéttsetið. Sturla Jónsson situr við hliðina á Andra Óttarssyni, fyrrum framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins.
 • R | 5.3 2012, 9:26 | Geir: Eftir á að hyggja veltir hann fyrir sér hvort hann hefði átt að kalla eftir upplýsingum. Hefði ekki afstýrt hruni.
 • V | 5.3 2012, 9:26 | Sigríður: Varstu upplýstur reglulega um það sem samráðshópur stjórnvalda var að fjalla um? Geir: Já, en misreglulega.
 • V | 5.3 2012, 9:27 | Geir: Samstarf okkar Bolla Þórs Bollasonar (ráðuneytisstjóra í ráðuneyti Geirs) var mjög náið og á milli okkar ríkti algjört traust.
 • R | 5.3 2012, 9:27 | Geir: Ræddi við ráðuneytisstjóra á hverjum degi. Hélt ekki dagskrá. Get ekki sagt nákvæmlega hvenær samráðshópur var ræddur.
 • V | 5.3 2012, 9:27 | Bolli Þór var í samráðshópi stjórnvalda um fjármálastöðugleika fyrir hrun.
 • R | 5.3 2012, 9:28 | Geir: Ráðuneytisstjóri metið hvað forsætisráðherra þyrfti að sjá af skjölum sem tengust samráðshópi. Fundir tíðastir 2008.
 • R | 5.3 2012, 9:28 | Geir: Ræddi þetta ekki sérstaklega við aðra ráðherra. Þeir ráðherrar áttu sína fulltrúa í samráðshópnum.
 • V | 5.3 2012, 9:28 | Sigríður: Miðlaðiru upplýsingum sem þér bárust til annarra ráðherra? Geir: Eftir því sem við átti, já. Til fjármála- og viðskiptaráðherra.
 • R | 5.3 2012, 9:29 | Saksóknari: Hvíldi einhver leynd yfir þessu starfi? Vísar í Björgvin G. Sigurðsson
 • R | 5.3 2012, 9:29 | Geir: Telur að svo hafi ekki verið. Hver ráðherra sem kom að efnahagsmálum hafi átt sinn fulltrúa í hópnum.
 • V | 5.3 2012, 9:29 | Sigríður: Hverjir komu að því að semja neyðarlögin?
 • R | 5.3 2012, 9:29 | Saksóknari: Hverjir komu að því að undirbúa neyðarlögin?
 • R | 5.3 2012, 9:30 | Geir: Get ekki nafngreint þá einstaklinga, held að FME hafi kallað flesta til. Spurði ekki út í höfunda neyðarlaga.
 • V | 5.3 2012, 9:31 | Geir: Get ekki nafngreint þá alla, en lögfræðingar FME, og sérfræðingar á þeirra vegum, sömdu efnisatriðin að mestu.
 • R | 5.3 2012, 9:32 | Geir: Þó ég hafi mælt fyrir fjölda frumvarpa eru þau ekki öll samin í forsætisráðuneytinu. Lítið og vanburða í svona vinnu.
 • V | 5.3 2012, 9:33 | Andri: “Geri athugasemd við þetta orðalag, að tala um markvissari vinnu. Hvað á saksóknari við?”
 • R | 5.3 2012, 9:33 | Saksóknari og verjandi ræða um hvernig nota megi orðið markvissari í spurningu. Verjandi telur það rangt.
 • V | 5.3 2012, 9:33 | Sigríður: Það er eðlilegt að spyrja út í hvort vinnan hafi verið nægilega markviss.
 • R | 5.3 2012, 9:34 | Geir: Ekki kom til greina að segja fyrir hrun hvað ríkisstjórn væri reiðubúin að leggja fram fé vegna erfiðleika bankanna.
 • V | 5.3 2012, 9:34 | Geir: Það var ekki hægt að taka endanlegar ákvarðanir fyrr en á síðustu stundu, líkt og sást um allan heim þegar erfiðleikar dundu yfir.
 • R | 5.3 2012, 9:35 | Geir: Hefði verið óábyrgt að gefa ávæning um greiðslur úr ríkissjóði. Væri verið að kasta peningum í sjóinn.
 • R | 5.3 2012, 9:36 | Saksóknari spyr: Fundargerð samráðshóps jan 2008. Fjármálaáfall ekki útilokað. Rætt hvort óska eigi aðkomu ESB vegna fjármála
 • V | 5.3 2012, 9:36 | Geir fjallaði um erfiða stöðu bankanna, með seðlabankastjóra og fjármálaráðherra að kveldi 13. janúar 2008.
 • V | 5.3 2012, 9:37 | Geir kallaði til alla bankastjóranna á fund í kjölfarið, sem fram fór 15. janúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 9:37 | Saksóknari: Vissirðu af fundargerðinni? Geir: Kallaði bankastjórana á sinn fund. Fór til Brussel til.
 • R | 5.3 2012, 9:38 | Geir: Spurði í Brussel hvort Ísland gæti tekið þátt í samstarfi um fjármálastöðugleika. Vel tekið í það.
 • R | 5.3 2012, 9:38 | Geir: Því miður dróst úr hömlu að samstarf við ESB um fjármálastöðugleika kæmist á. Var ekki komið í gegn fyrir hrun.
 • V | 5.3 2012, 9:38 | Geir: Ég ræddi við yfirmenn fjármálamarkaða hjá Evrópusambandinu um að Ísland gerðist samstarfsaðili samræmdum aðgerðum.
 • R | 5.3 2012, 9:39 | Geir: Slíkt samstarf hefði gefið okkur trúverðugleika. Hefði hjálpað ríki á lánamarkaði. Bönkum líka.
 • R | 5.3 2012, 9:39 | Saksóknari spyr út í fund Geirs með bankastjórunum:
 • V | 5.3 2012, 9:39 | Geir: Því miður dróst vinnan hjá ESB og Ísland var ekki orðið aðili að þessu samstarfi þegar bankarnir féllu
 • R | 5.3 2012, 9:40 | Geir: Byggði á samstarfi við seðlabankastjóra. Um kaup Kaupþings á hollenskum banka. Var óráðlegt að ráðast í kaupin.
 • R | 5.3 2012, 9:41 | Geir: 3 fundir. Hver með sínum banka. Meðal annars til að komast hvað væri í gangi. Sérstaklega um erfiða fjármögnun Glitnis.
 • V | 5.3 2012, 9:42 | Geir: Við vildum fá nýjustu upplýsingar um gang mála hjá bönkunum. Þrír fundir með hverjum banka. Sérstaklega um stöðu Glitnis, jan 2008
 • R | 5.3 2012, 9:43 | Saksóknari Talið berst að fundargerð samráðshóps 18. mars 2008. Góð niðurstaða að bankar selji eignir. Stillt upp við vegg.
 • V | 5.3 2012, 9:43 | Sigríður spyr úr í minnisblað frá Andrew Gracie, sem vann áhættugreiningu á fjármálakerfinu íslenska, í febrúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 9:44 | Geir: Seðlabankastjóri afhenti mér þessar glærur á fundi. Sviðsmyndir en ekki spádómar. Hugsanleg þróun. Var efndinni til gagns
 • V | 5.3 2012, 9:44 | Geir: Ég fékk kynningu á þessum upplýsingum frá seðlabankastjóra. Þetta voru sviðsmyndir, ekki spádómar.
 • R | 5.3 2012, 9:45 | Saksóknari spyr út í hvatningu til banka að skrá innlán í erlend dótturfélög. Hvatningu um sölu eigna og samdrátt baka.
 • R | 5.3 2012, 9:45 | Saksóknari: Hvað leiddi þetta af sér í vinnu samráðshópsins.
 • V | 5.3 2012, 9:46 | Sigríður saksóknari: Spyr út í vinnu samráðshóps stjórnvalda um fjármálakerfið, og hvaða hugmyndir voru ræddar, á hverjum tíma
 • R | 5.3 2012, 9:46 | Geir: Kom fyrir oft í hópnum. Líka í vinnslu í ríkisstjórn og hjá Seðlabanka. Kom á daginn að væri erfitt að gera þetta.
 • R | 5.3 2012, 9:47 | Geir: Seðlabanki afnam bindiskyldu af innistæðum í erlendum útibúum. Reynt með því að liðsinna bönkunum. Reynt að auka laust fé
 • V | 5.3 2012, 9:47 | Geir: Seðlabankinn var að reyna allt sem hann gat gert til þess að auka laust fé í umferð.
 • R | 5.3 2012, 9:48 | Geir: Taldi þá rétt að gera þetta en nú er spurning hvort hefði ekki verið nær að auka bindiskylduna. Hefði verið skynsamlegt.
 • R | 5.3 2012, 9:48 | Geir: En þá hefðu bankarnir líklega rekið upp ramakvein. Ekki talið þetta vera í samræmi við evrópskar reglur.
 • V | 5.3 2012, 9:49 | Geir: Eftir á að hyggja þá hefði seðlabankinn frekar átt að setja hömlur á fyrirgreiðslu til bankanna, en það hefði kallað fram ramakvein.
 • R | 5.3 2012, 9:49 | Geir: Heldur betur unnið í að tryggja gjaldeyrisforða. Stór ríki og Seðlabanki sig illa eða vildi þetta ekki? Nei. (frh)
 • R | 5.3 2012, 9:50 | Geir: (frh) markaðsaðstæður voru þannig að margt var ekki hægt á þessum tíma. Ýmsar hugmyndir voru óframkvæmanlegar.
 • R | 5.3 2012, 9:50 | Saksóknari: Var ekki gripið til neinna ráðstafana til að bankarnir drægju úr sinni áhættu, minnkuðu efnahagsreikning?
 • R | 5.3 2012, 9:51 | Geir: Hvað hefði það átt að vera? Hefði aldrei komist í gegnum þingið. Bankarnir hefðu áður farið á hausinn.
 • V | 5.3 2012, 9:51 | Geir: Það var ekki hægt að grípa til aðgerða, eins og að selja eignir. “Það var útilokað, markaðsaðstæður voru þannig.”
 • R | 5.3 2012, 9:52 | Saksóknari: Ekkert gert til að bankarnir færðu innlán í erlend dótturfélög.
 • V | 5.3 2012, 9:52 | Geir: Icesave reikningarnir voru “kvikir”, peningar fóru hratt út þegar vondar fréttir bárust en hratt inn þegar ekkert slíkt var uppi.
 • R | 5.3 2012, 9:52 | Geir: Það var fyrst nefnt í mín eyru síðar. Rekur ekki minni til að það hafi verið rætt. Um innlán í dótturfélög).
 • R | 5.3 2012, 9:53 | Saksóknari spurði hvort ekkert hefði verið gert til að bankarnir færðu innlán sín í erlend dótturfélög.
 • V | 5.3 2012, 9:53 | Geir: “Bankarnir urðu að reyna að bjarga sér sjálfir”.
 • R | 5.3 2012, 9:55 | Geir: Það var alltaf brugðist við öllum tillögum, hvort sem þær komu frá Seðlabanka eða annars staðar frá.
 • R | 5.3 2012, 9:55 | Sigríður saksóknari: Í hverju áttu inngrip að felast? Geir: Peningalegt inngrip, kom fyrst til þess með Glitni.
 • V | 5.3 2012, 9:55 | Saksóknari spyr út í heimildir til inngripa í erfiðar aðstæður. Í hverju áttu inngripin að felast?
 • R | 5.3 2012, 9:56 | Sigríður saksóknari vísar í skjal á blaðsíðu 1002. Þetta er umfangsmikið mál.
 • V | 5.3 2012, 9:56 | Geir: Allt miðaðist við sviðsmyndir og hvernig mátti bregðast við þeim.
 • R | 5.3 2012, 9:57 | Saksóknari: Hvað var gert með tillögur um að tryggja valdheimildir? Geir: Minnist þess ekki að hafa séð þetta.
 • V | 5.3 2012, 9:57 | Geir: Allt ber að sama brunni. Ef starfsmenn FME töldu nauðsynlegt að gera eitthvað, þá áttu þeir að fara með það til sinna yfirmanna.
 • V | 5.3 2012, 9:58 | Geir: Ég átti síðan að fá þær tillögur frá yfirmönnum stofnanna, og meta hvort tilefni væri til aðgerða.
 • R | 5.3 2012, 9:58 | Geir: Ekki hægt að líta á skjöl samráðshóps sem stefnu stjórnvalda. Það kom fyrir mig sem var talið mikilvægt.
 • R | 5.3 2012, 10:00 | Saksóknari vísar í skrif Jónasar Fr. Jónssonar, forstjóra FME um 7 mögulegar aðgerðir stjórnvalda. Hvaða stjónrvöld er átt við?
 • R | 5.3 2012, 10:00 | Geir: Kannski ekki mitt að svara hvaða stjórnvöld er átt við. Man ekki eftir að hafa séð þetta skjal fyrr en síðar.
 • V | 5.3 2012, 10:00 | Geir man ekki eftir að hafa séð, ákveðin gögn sem Sigríður spyr um, fyrr en eftir á.
 • V | 5.3 2012, 10:01 | Geir: Það vita allir hvað var ákveðið að gera á endanum, að ábyrgjast innstæður í fjármálakerfinu. Það var lokaákvörðunin miðað við aðstæður
 • R | 5.3 2012, 10:01 | Geir: Þetta sneri m.a. að ábyrgð á innistæðum. Tekin afstaða til þess þegar þörf krafðist. Ekki tímabært fyrr.
 • V | 5.3 2012, 10:02 | Geir: “Pointið er þetta. Það er ekki viturlegt hjá ríkisvaldi að styðja við banka, nema það sé öruggt að það dugi”.
 • R | 5.3 2012, 10:03 | Geir fer yfir atriðin sjö. Ýmist gert og margt skoðað. Þarna hefði þurft að þvinga banka til sölu eigna, samkvæmt einum lið.
 • V | 5.3 2012, 10:03 | Geir: Við vorum ekkert sérstaklega góðir í því þegar kom að almannatengslum.
 • V | 5.3 2012, 10:04 | Geir: Mér var kunnugt um það, að t.d. Glitnir var langt kominn með að selja eignir í Noregi ,í september 2008.
 • R | 5.3 2012, 10:04 | Geir: 7. liður snýr að ráðningu almannatengslafyrirtækis. Vorum ekki góðir í PR-málum viðurkennir Geir.
 • R | 5.3 2012, 10:04 | Glitnir var kominn af stað með að selja eignir en náði því ekki fyrir hrun. Því fóru þær á broti af fyrra verði.
 • V | 5.3 2012, 10:04 | Geir: En það tafðist, m.a. vegna þess að kaupendur sáu að tíminn vann með þeim, sem síðar kom í ljós þegar eignir voru keyptar á slikk
 • R | 5.3 2012, 10:06 | Geir: Réttlætanlegt að verða við hjálparbeiðni Glitnis. Töldum að það myndi duga. Hinir gætu spjarað sig.
 • V | 5.3 2012, 10:07 | Sigríður saksóknari: Hvað er það, þegar fjármálstofnun er kerfislega mikilvæg?
 • R | 5.3 2012, 10:07 | Saksóknari: Þar sem það gleymdist í upphafi biður Geir að fara yfir menntun sinn og bakgrunn. Alþjóðleg samskipti og Hagfræði.
 • V | 5.3 2012, 10:08 | Sigríður spyr óvænt: “Það gleymdist hér í upphafi, en hvað menntun ert þú með?”
 • R | 5.3 2012, 10:09 | Saksóknari spyr út í samstarf ESB-ríkja um samstarf vegna fjármálastöðugleika.
 • V | 5.3 2012, 10:09 | Geir rekur það í smáatriðum og gerir grein fyrir starfsreynslu sinni, allt frá því hann lauk stúdentspróf frá MR 1971.
 • R | 5.3 2012, 10:10 | Geir: Samstarfið hafði verið til í nokkur ár. Hafði nýlega opnast fyrir EES-ríkjum. Vildi láta reyna á þetta.
 • R | 5.3 2012, 10:11 | Geir: Aðild Íslands að samstarfi tafðist í stjórnkerfinu í Slóveníu. Kennir þeim þó ekki um hvernig fór.
 • V | 5.3 2012, 10:11 | Geir segist hafa lesið um kerfislæga mikilvægar fjármálstofnanir í fræðibókum, en það sé erfitt um það að segja, miðað við aðstæður.
 • R | 5.3 2012, 10:12 | Saksóknari spyr hvort stjórnvöld hafi ekki verið reiðubúin að ákveða hvort þau myndu þvinga banka.
 • R | 5.3 2012, 10:14 | Geir: Þetta er eins og hugmyndir um aðgerðir. Margt rætt og ýmislegt skoðað í stofnunum. Nær ekki allt í forsætisráðuneyti.
 • R | 5.3 2012, 10:14 | Geir: Tel að fyrst samráðshópur var hreinsaður af sök í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sé skrýtið að ákæra sig.
 • R | 5.3 2012, 10:15 | Geir (frh) Hafi samráðshópurinn ekki brugðist er undarlegt að yfirmaður yfirmanns hópsins hafi brugðist.
 • V | 5.3 2012, 10:16 | Geir: Ýmsar greiningar komu fram á árinu 2008, sem gáfu misjafna stöðu. Það var hins vegar ekki hægt að sjá viðvaranir vegna hruns.
 • R | 5.3 2012, 10:17 | Geir: Skrif og skýrslur frá mörgum. Ekki bara starfshópum. Líka erlendir aðilar. Ekki að finna ótvíræðar vísbendingar um hrun.
 • R | 5.3 2012, 10:18 | Geir: Við munum kalla fram vitni síðar í þessu ferli um hversu raunhæft hefði verið að flytja höfuðstöðvar banka til útlanda.
 • R | 5.3 2012, 10:19 | Geir: Tel að slíkt hafi verið óraunhæft. Erlend FME hefðu rýnt í bækur banka, og viljað skrifa eignir niður fyrir lögleg mörk.
 • R | 5.3 2012, 10:20 | Geir: Eftir á sér maður að það hefði ekki verið hægðarleikur að flytja bankana úr landi. Gat enginn skipað þeim að flytja.
 • R | 5.3 2012, 10:20 | Geir: Það var lagt að bönkunum að flytja úr landi en ekki hægt að gera meira.
 • V | 5.3 2012, 10:20 | Geir: Það var ekki þannig, að við gætum skipað stjórnendum einkarekinna fyrirtækja að gera eitthvað, en við gátum “lagt að þeim” að gera.
 • V | 5.3 2012, 10:21 | Geir: Samráðshópurinn vissi alveg hvað hann átti að gera. En kannski hefði það verið betra ef við hefðum hitt hópinn reglulegar.
 • R | 5.3 2012, 10:21 | Geir: Hópurinn hafði skýrt hlutverk. Hefði getað farið fram á endurskoðun. E.t.v. verið betra að ráðherrar hefðu hitt hópinn.
 • V | 5.3 2012, 10:22 | Geir: En ég tel ekki að það hafi skipt sköpum að hafa ekki hitt samráðshópinn reglulegar.
 • R | 5.3 2012, 10:22 | Saksóknari: Hver hefði átt að sjá um að stefnumótun væri skýr?
 • V | 5.3 2012, 10:23 | Geir: Það hefði verið heimskulegt ef ríkið hefði verið skilyrt til þess að hjálpa bönkunum. “Það hefðu verið fölsk skilaboð”.
 • R | 5.3 2012, 10:23 | Geir: Hefði verið galið á þessum tíma að segja hversu mikið ríkið væri tilbúið að borga. Það hefði verið stóra spurningin.
 • V | 5.3 2012, 10:24 | Geir: Stóri punkturinn er þessi: Hvað er ríkið tilbúið að eyða miklum peningum í að hjálpa einkareknum fyrirtækjum?
 • R | 5.3 2012, 10:24 | Saksóknari: Hvað vissir þú um tilvist lögfræðihóps sem vann að löggjöf á grundvelli starfa samráðshóps.
 • R | 5.3 2012, 10:25 | Geir: Vissi um tilvist hópsins en ekki hverjir væru í honum.
 • V | 5.3 2012, 10:25 | Til upplýsingar: Hér er einkum rætt um starf samráðshóp stjórnvalda um fjármálastöðugleika fyrir hrun, og hvað hann vissi á hverjum tíma.
 • R | 5.3 2012, 10:26 | Geir: Þurfti enga spámenn til að sjá hversu veikur innstæðutryggingastjóður var veikur.
 • V | 5.3 2012, 10:26 | Geir: Lögbinding um að það, að bankarnir yrðu að minnka, hefði sett þá á hausinn á viðkvæmum tímum.
 • R | 5.3 2012, 10:26 | Geir: Það hefði verið banabiti bankanna ef farið hefði verið í að lögbinda að bankarnir skyldu minnka. Hefðu ekki þolað umræðu.
 • R | 5.3 2012, 10:29 | Geir: E.t.v. var viðskiptaráðherra ekki nógu vel kunnugt um samráðshóp. Í svari um hvers vegna ekkert var gert með (frh)
 • R | 5.3 2012, 10:29 | Geir (frh): minnisblað sem Björgvin lagði fram í ríkisstjórn. Hefði verið í takt við vinnu samráðshóps.
 • R | 5.3 2012, 10:30 | Geir: Kannski óheppilegt fyrirkomulag. Samráðshópur talið sumt á herðum stofnana en þær að það væri á borði hópsins.
 • R | 5.3 2012, 10:31 | Geir: Ef þurfti stefnumótun/ákvarðanatöku frá mér hefði átt að koma með það til mín.
 • V | 5.3 2012, 10:31 | Aðstoðarfólk Andra Árnasonar í málinu, eru Friðrik Árni Friðriksson hdl. og Hólmfríður B. Sigurðardóttir hdl. Bæði á Juris lögmannsstofu
 • R | 5.3 2012, 10:31 | Saksóknari: Hafðirðu ekki frumkvæðisskyldu. Geir: Taldi þess ekki þörf þarna að hafa frumkvæði.
 • R | 5.3 2012, 10:32 | Fundur 16. sept. 2008, daginn eftir fall Lehmans, var enginn búinn að gera sér grein fyrir áhrifum þess, segir Geir. (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:32 | Geir: Þennan dag, 16. september 2008, áttaði sig enginn á því hvaða áhrif fall Lehman myndi hafa á aðstæður nokkrum vikum síðar.
 • V | 5.3 2012, 10:33 | Geir: FME sendi frá sér tilkynningu, 18. september, um að fall Lehman myndi ekki hafa mikil áhrif á íslensku bankanna.
 • R | 5.3 2012, 10:33 | Geir: (frh) á fundi starfsfhóps þennan dag var tekin ákvörðun um að hittast aftur 2. okt. Mál voru talin í viðunandi farvegi.
 • R | 5.3 2012, 10:34 | Geir: Menn töldu 16. sept að það væri komið ákveðið hlé vegna helstu vandamála. 17. sept. sögðu allir bankarnir lausafé tryggt í Mbl.
 • R | 5.3 2012, 10:35 | Geir: Fundaði 18. sept. með bankastjórum allra 3 til að fullvissa mig um að bankarnir væru í góðri stöðu næstu mánuði. (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:35 | Geir: Átti fund með bankastjórum bankanna 18. september 2008, og fékk upplýsingar um að bankarnir stæðu nægilega vel til þess að lifa af.
 • R | 5.3 2012, 10:36 | G (frh): Vildi fullvissa mig að allt væri í lagi áður en ég færi á aðalþing SÞ. Ella færi ég ekki. Var sagt að allt væri í lagi.
 • V | 5.3 2012, 10:36 | Geir: Bankastjórarnir gerðu sér ekki grein fyrir að staðan væri eins slæm og hún var.
 • R | 5.3 2012, 10:36 | Geir (frh) Datt engum í hug að bankarnir lygju eða væru svo óupplýstir um stöðu sína að þetta væri ekki rétt hjá þeim.
 • R | 5.3 2012, 10:38 | Geir (frh): Ekki bara samráðshópurinn sem taldi að stund væri milli stríða. Það gerðu fleiri.
 • R | 5.3 2012, 10:38 | Saksóknari: Var einhver viðbragðsáætlun tilbúin þegar Lehmans féll? Geir: Held ekki þá, en klárað mjög hratt.
 • R | 5.3 2012, 10:39 | Saksóknari spyr hví samráðshópurinn var ekki kallaður til vegna falls Glitnis.
 • V | 5.3 2012, 10:39 | Saksóknari: Samráðshópurinn var ekki kallaður til, Glitnis helgina. Hvers vegna?
 • R | 5.3 2012, 10:40 | Geir: Samráðshópur á veikum þgrunni. Tók ekki skyldur frá öðrum. Aðalmenn hóps voru þar mættir og yfirmenn þeirra líka.
 • V | 5.3 2012, 10:40 | Geir: Allir nefndarmenn voru mættir, og yfirmenn þeirra líka. Það hefði verið út í hött að safna samráðshópnum saman “í herbergi”!
 • R | 5.3 2012, 10:41 | Saksóknari spyr um að viðskiptaráðherra hafi ekki verið til. Og samráðsmenn ekki verið kallaðir til sem slíkir. Var ekki ástæða til þess.
 • V | 5.3 2012, 10:41 | Geir: Þó samráðshópurinn hafi ekki formelga verið kallaður til, þá voru þeir sem áttu sæti í hópnum á staðnum. Það var það sem skipti mestu.
 • R | 5.3 2012, 10:41 | Geir: Menn kallaðir inn verkefna sinna vegna.
 • R | 5.3 2012, 10:42 | saksóknari: Hví var Björgvin G. Sigurðsson ekki kallaður til?
 • V | 5.3 2012, 10:42 | Sigríður: Hvers vegna var viðskiptaráðherra ekki kallaður til?
 • V | 5.3 2012, 10:42 | Geir: Það var ákvörðun sem var tekin á pólitískum forsendum af öðrum stjórnarflokknum, Samfylkingunni.
 • R | 5.3 2012, 10:43 | Geir: Það hefur líklega verið ákvörðun annars stjórnarflokksins. Taldi Össur Skarphéðinsson, forstjóra FME og aðstoðarmann (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:43 | Geir: Aðstoðarmaður viðskiptaráðherra, Jón Þór Sturluson, var viðstaddur á “krísutímum” þegar það var verið að ræða um stöðu mála.
 • R | 5.3 2012, 10:43 | Geir (frh) viðskiptaráðherra myndu upplýsa hann um það sem færi fram á fundinum.
 • R | 5.3 2012, 10:44 | Saksóknari spyr út í minnisblað Ingibjargar Sólrúnar frá í apríl 2008. Vitnað í krísunefnd. Manstu eftir þessu?
 • V | 5.3 2012, 10:45 | Sigríður saksóknari: Spyr út í minnisblað Ingibjargar Sólrúnar um stöðu mála, þar sem rætt er um “krísunefnd” forsætisráðuneytisins.
 • R | 5.3 2012, 10:46 | Geir: Hef ekki séð blaðið. Ingibjörg hefði lýst vonbrigðum með að ekki væri rætt um aðkomu ESB. (frh)
 • V | 5.3 2012, 10:46 | Geir: Segist gera ráð fyrir að þarna sé rætt um samráðshópinn, en segist þó ekki geta svarað út í minnisblað Ingibjargar ítarlega.
 • R | 5.3 2012, 10:46 | Geir (frh) Krísuhópurinn sem Ingibjörg Sólrún nefndi er líklega samráðshópur um fjármálastöðugleika.
 • V | 5.3 2012, 10:47 | Andri Árnason er nú að hefja mál sitt.
 • R | 5.3 2012, 10:47 | Sigíður er búin með spurningar sínar um samráðshópinn. Verjandi Geirs tekur við eftir bollaleggingar um pásu.
 • V | 5.3 2012, 10:47 | Andri spyr: Var þér kunnugt um samkomulag milli FME og Seðlabankans er varðandi viðbúnaðarmál fyrir fjármálakerfið?
 • V | 5.3 2012, 10:48 | Geir: Já, ég þekkti til þess hvernig gengið var frá því þegar Fjármálaeftirlitið var fært úr seðlabankanum.
 • R | 5.3 2012, 10:49 | Andri verjandi Geirs spyr hverju vinna annarra stofnana hefði getað bætt við vinnu samráðshóps.
 • V | 5.3 2012, 10:49 | Geir: Ég gekk út frá því að stofnanirnar vissu hvað þær væru að gera, og að vinna samráðshópsins væri miðuð við það.
 • R | 5.3 2012, 10:49 | Geir: Taldi að menn vissu hvað þeir væru að gera, hver í sínu lagi.
 • V | 5.3 2012, 10:51 | Andri: Var því einhvern tímann komið inn á borð til þín að það væri algjörlega ófullnægjandi vinna í gangi miðað stöðu bankanna?
 • V | 5.3 2012, 10:54 | Andri: Fékkstu kynningu á skýrslum er vörðuðu hugsanlegt fjármálaáfall?
 • V | 5.3 2012, 10:54 | Geir: Mig rekur ekki minni til þess, en efnisatriðin eru þau sömu og oft áður, þ.e. hvað skyldi gera ef aðstæður myndu versna.
 • V | 5.3 2012, 10:56 | Geir: Voru efnisatriði fundargerða samráðshópsins í samræmi við skýrslu seðlabankans um fjármálastöðugleika?
 • V | 5.3 2012, 10:57 | Geir: Fjármálastöðugleikaskýrslan sagði til um, að þrátt fyrir allt, þá stæðu bankarnir traustum fótum. (Les upp úr skýrslunni).
 • V | 5.3 2012, 10:58 | Fjarmálastöðugleikaskýrsla seðlabankans sagði eitt, en fundargerðir samráðshópsins, sem Geir sá ekki, annað.
 • V | 5.3 2012, 10:59 | Geir: Kenningin um að það eigi að binda stærð bankakerfis við tilekna hámarksstærð, fékk ekki háa einkunn í skýrslum um fjármálamarkaði.
 • V | 5.3 2012, 11:01 | Geir: Ég tel að viðskiptaráðherra hafi sinnt sínum störfum eins og vel og hann gat, og staðið sig vel.
 • V | 5.3 2012, 11:02 | Markús spyr: Nú hefur þú lesið fundargerðir samráðshópsins eftir ár. Kom eitthvað á óvart í þeim?
 • V | 5.3 2012, 11:06 | Markús spyr: Ræddi Bolli Þór við þig um það, hvernig ætti að setja þrýsting á bankanna varðandi aðgerðir?
 • V | 5.3 2012, 11:07 | Geir: Við beindum því til bankanna, að haga sér með eins ábyrgum hætti og hægt var, meðal annars að minnka efnahagsreikninginn.
 • V | 5.3 2012, 11:08 | Hlé hefur nú verið gert á réttarhöldunum. Komum aftur að vörmu spori.
 • V | 5.3 2012, 11:21 | Saksóknari spyr nú, réttarhöldin hefjast að nýju. Spurt er um hina svokölluðu “míní-krísu” 2006.
 • V | 5.3 2012, 11:23 | Geir: Skýrsla um vandamál bankanna árið 2006, gerði mikið gagn. Hún tók saman mikilvægar upplýsingar.
 • V | 5.3 2012, 11:25 | Geir: Stjórnvöld litu svo á að bankakerfið stæði traustari fótum, eftir að hafa farið yfir það sem mætti betur fara.
 • V | 5.3 2012, 11:25 | Geir vitnar til skýrslu sem Friðrik Már Baldursson vann 2007, ásamt erlendum samstarfsmanni.
 • V | 5.3 2012, 11:27 | Geir: Þessi menn studdust við opinber gögn, ársreikninga og fleira. Þá lá ekki fyrir að það væri hugsanlega “maðkur í mysunni” hjá bönkunum
 • V | 5.3 2012, 11:28 | Geir: Eftir vandamálin 2006, var lagt að bönkunum að hefja innlánasöfnunum á erlendum vettvangi. #landdómur
 • V | 5.3 2012, 11:28 | Geir: “Viti menn! Þetta var verðlaunað og þessu hrósað í hástert, bæði hér á landi og erlendis.”
 • V | 5.3 2012, 11:29 | Geir: Innlánasöfnun á erlendum vettvangi var eitt af því sem átti að styrkja fjármögnun bankanna til lengri tíma.
 • V | 5.3 2012, 11:31 | Geir:”Það var ekki fyrr en eftir hrunið, sem allir sáu það fyrir!”
 • V | 5.3 2012, 11:34 | Geir: Það er enginn vafi á því að bankarnir vildu selja eignir á árinu 2008, þeir voru hins vegar ekki tilbúnir að gera það með afföllum.
 • V | 5.3 2012, 11:36 | Geir: “Uppblásnar eignir” í efnahag bankanna. Gat ríkisstjórnin dregið uppáskriftir alþjóðlegra endurskoðendaskrifstofa í efa?
 • V | 5.3 2012, 11:39 | Geir: Verulegur galli í regluverki ESB er eitt af því sem gerði bönkum hér á landi það kleift, að verða “tröllvaxnar”.
 • R | 5.3 2012, 11:40 | Partur af okkar vanda er að við tókum EES-reglur óbreyttar upp í okkar lagakerfi. Þær gerðu ekki ráð fyrir svona risastórum bankastofnunum.
 • V | 5.3 2012, 11:40 | Geir: Eftir árásirnar á tvíburaturnanna 2001 brást Seðlabanki Bandaríkjanna við með gríðarlegum peningainnspýtingum. Þarna er rótin!
 • R | 5.3 2012, 11:40 | Við erum komin aftur í beina lýsingu úr landsdómi eftir tæknilega örðugleika. Komum inn rétt eftir að Geir vitnar í Maó.
 • V | 5.3 2012, 11:41 | Geir: Fjármálamarkaðir heimsins “flutu” í ókeypis fjármagni árum saman, sem höfðu áhrif á nær öll löndum heimsins.
 • R | 5.3 2012, 11:41 | Umræðan síðasta hálftímann eftir að aðalmeðferð hófst aftur snýr mikið að litlu kreppunni 2006 og lærdómi af henni.
 • R | 5.3 2012, 11:41 | Geir hefur lýst efnahagsástandinu árin fyrir hrun. Hruninu hér og erlendis og hvernig mál þróuðust.
 • R | 5.3 2012, 11:43 | Saksóknari: Beittu stjórnvöld sér með beinum hætti fyrir að bankarnir drægju úr efnahagsreikningi sínum?
 • V | 5.3 2012, 11:44 | Geir: Bankarnir reyndu hvað þeir gátu til þess að selja eignir, en það gekk ekki. Þeir komu sér í vandræði með of örum vexti.
 • R | 5.3 2012, 11:44 | Geir: Spyr hvað felist í “með virkum hætti”? Ýmislegt hafi verið gert, m.a. af Seðlabanka. Bankarnir ekki viljað tapa.
 • R | 5.3 2012, 11:45 | Geir: Lagt mat á hve bankakerfið var stórt og hver hámarksskellurinn gæti orðið. Hvers virði eignir bankanna væru ef illa færi.
 • R | 5.3 2012, 11:46 | Geir: Fer yfir möguleika ríkis til að mæta áföllum. Engin ein tala sem hægt væri að nefna í því sambandi.
 • R | 5.3 2012, 11:46 | Geir: Talið var að staða Seðlabanka og gjaldeyrisvaraforða var að hægt væri að “bjarga” einum banka í trausti að aðrir lifðu.
 • V | 5.3 2012, 11:46 | Geir: Ekki búið að teikna upp nákvæmlega, hvað það kostaði ef einn banki félli. En staða gjaldeyrisvaraforðans var ljós.
 • R | 5.3 2012, 11:47 | Geir: Reyndi á þetta í Glitnismálinu. Héldu að verið væri að leysa þörf Glitnis og fría hina bankana. Það gekk ekki upp. (frh)
 • V | 5.3 2012, 11:47 | Geir: Það var ljóst, að ef allir bankarnir féllu þá kæmi ekki annað til greina að bregðast við með neyðaraðgerðum.
 • R | 5.3 2012, 11:47 | Geir (frh) Líka reynt að hjálpa Kaupþingi með láni gegn veði í FIH bankanum danska. Það fé fór annað en það átti að fara.
 • R | 5.3 2012, 11:48 | Geir (frh) Framan af var talið að bankarnir væru það sjálfstæðir að þeir féllu ekki allir þó einn færi. Reyndust vera ein heild.
 • R | 5.3 2012, 11:48 | Geir (frh). Bankarnir lánuðu eigendum hvers annars. Óeðlileg bankastarfsemi. Þetta vissu menn ekki á sínum tíma.
 • V | 5.3 2012, 11:49 | Geir: Við töldum lengi vel, að það myndi hugsanlega duga að bjarga einum banka. En þetta voru allt nálganir að hlutum sem óvissa var um.
 • R | 5.3 2012, 11:49 | Saksóknari: Óskaðirðu einhvern tíma eftir tillögum Seðlabanka vegna aðgerða vegna stærðar bankanna?
 • R | 5.3 2012, 11:50 | Geir: Óskaði ekki sérstaklega eftir tillögum. Út á hvað hefðu þær átt að ganga?
 • R | 5.3 2012, 11:51 | Saksóknari: Hvað fólst í því að útrásarfyrirtæki ættu að sjá hag sinn í að hafa starfsstöðvar á Íslandi?
 • R | 5.3 2012, 11:51 | Saksóknari (frh) Þarna spyr saksóknari út í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá í maí 2007.
 • R | 5.3 2012, 11:52 | Geir: Þarna er talað almennt um ýmsa þjónustustarfsemi eins og oft sé gert í stefnuskrám. (frh)
 • V | 5.3 2012, 11:53 | Sigríður spyr út stjórnarsáttmála Sjáflstæðisflokks og Samfylkingar, og atriði er snýr að því að höfuðstöðvar útrásarfyrirtækja yrðu hér.
 • R | 5.3 2012, 11:53 | Geir (frh) Við vildum hafa traust fyrirtæki hérna til að fá af þeim skatttekjur og hafa þau störf sem þau bjóða upp á.
 • R | 5.3 2012, 11:53 | Saksóknari: Er hægt að skilja þetta þannig að ríkisstjórn myndi styðja við vöxt bankanna?
 • R | 5.3 2012, 11:54 | Geir: Vildum almennt styðja við og hlúa að atvinnustarfsemi.
 • V | 5.3 2012, 11:54 | Sigríður: Var það stefna ríkisstjórnarinnar að styðja við áframhaldandi vöxt fjármálafyrirtækja?
 • R | 5.3 2012, 11:54 | Saksóknari spyr aftur hvort ríkisstjórnin hafi viljað styðja við áframhaldandi vöxt bankanna. Geir: Þurftu ekki stuðning .
 • R | 5.3 2012, 11:55 | Geir: Var ekki horfið frá stefnuyfirlýsingu. Heldur ekkert gert sérstaklega til að hjálpa bönkunum að vaxa.
 • V | 5.3 2012, 11:55 | Geir: Það var ekkert sérstaklega stefnt að frekari vexti bankanna, fyrst og fremst að efnahagur gæti haldið áfram að blómstra.
 • R | 5.3 2012, 11:56 | Saksóknari: Telurðu að það hafi haft eitthvað með stefnu stjórnvalda að gera að bankarnir urðu svona stórir?
 • R | 5.3 2012, 11:56 | Geir: Bankarnir voru orðnir svona stórir þegar stjórnin tók við. Bankarnir stækka vegna þess að þeir sjá möguleika.
 • V | 5.3 2012, 11:56 | Geir: Bankarnir stækka á grundvelli alþjóðlegra aðstæðna, sem “ég lýsti áðan”. Ofgnótt lánsfjár um allt blindaði mönnum sýn.
 • R | 5.3 2012, 11:57 | Geir: Innlánasöfnunin erlendis fór úr öllum böndum. Landsbanki ekki með tryggja varasjóði. Féð flutt frá Bretlandi til Íslands
 • R | 5.3 2012, 11:58 | Saksóknari spyr út í fund í feb 2008. Hvert var tilefni fundarins?
 • R | 5.3 2012, 11:59 | Geir: Fundaði oft með bönkunum. Vildi fara yfir stöðuna. Ekki mikið gagn að hitta marga bankastjóra saman. Sögðu þá lítið.
 • R | 5.3 2012, 12:00 | Geir (frh). Vildum vita hvort bankarnir væru með allt á hreinu. Hvort þeir gætu bjargað sér. Hvort þeir þyrftu hjálp.
 • V | 5.3 2012, 12:00 | Geir: Samskipti okkar við bankanna, einkenndust að því að fá upplýsingar, og þrýsta á um ábyrgar aðgerðir í ljósi aðstæðna.
 • R | 5.3 2012, 12:01 | Saksóknari les úr minnisblaði Ingibjargar Sólrunar að bankarnir væru of stórir fyrir íslenskt samfélag. Var beðið um stuðning?
 • V | 5.3 2012, 12:01 | Sigríður: Minnisblað frá Ingibjörgu Sólrúnu: Bankarnir eru of stórir, heimurinn þarf að skynja að Ísland stendur á bak við fjármálakerfið.
 • R | 5.3 2012, 12:01 | Geir: Það var ekki beðið um stuðning. Ingibjörg Sólrún beitti sér fyrir sendiherrastefnu á Íslandi eftir þetta (frh)
 • R | 5.3 2012, 12:02 | Geir (frh) Sendiherrar Íslands voru kallaðir heim svo þeir gætu sett sig inn í málefni bankanna.
 • V | 5.3 2012, 12:02 | Sigríður: Reyndu þið að koma þessum skilaboðum á framfæri, þ.e .að bankarnir væru traustir og stæðu vel?
 • R | 5.3 2012, 12:03 | Saksóknari spyr hvað sú stefna að hafa stór fyrirtæki með höfðustöðvar hér á landi hafi falið í sér. Og að bæta ætti samkeppnishæfni þeirra.
 • R | 5.3 2012, 12:04 | Geir: Við vildum auka gjaldeyrisforðann, en ekki þannig að bankarnir gætu tekið hann og hent honum í sjóinn. (frh)
 • V | 5.3 2012, 12:04 | Geir: Við mátum stöðu mála á hverjum tíma, út frá því sem talið var ábyrgast. Við vorum ekkert sérstaklega að berjast fyrir bankanna.
 • R | 5.3 2012, 12:04 | Geir (frh) Við vildum auka trúverðugleika með gjaldeyrisvarasjóði. Bankar kunna að hafa viljað uppgjör í erlendri mynt.
 • R | 5.3 2012, 12:06 | Rætt er um samkomulag ríkisstjórnar og Seðlabanka við seðlabanka Norðurlanda. Dagsett 16. apríl 2007 en á að vera 16. maí 2008.
 • V | 5.3 2012, 12:07 | Sigríður: Spyr út samkomulag við seðlabanka Norðurlandanna frá því í maí 2008.
 • R | 5.3 2012, 12:07 | Saksóknari um samkomulag: Var gripið til aðgerða í framhaldi af þessum gjaldeyrisskiptasamningi til að draga úr stærð íslensku bankanna.
 • R | 5.3 2012, 12:08 | Geir: Vill segja um þetta. Fékk símtal frá Davíð Odddssyni seðlabankastjóra um málið. Sænski seðlabankastjóri vilij samtal (frh)
 • R | 5.3 2012, 12:09 | Geir (frh) Svíar vildu ekki bara láta peninga af hendi, vildu að Íslendingar fylgdu aðhaldssamri ríkisfjármálastefnu.
 • V | 5.3 2012, 12:09 | Geir um forsögu samkomulagsins: Bankastjóri seðlabankans sænska vildi að íslensk stjórnvöld gerðu breytingar.
 • R | 5.3 2012, 12:09 | Geir (frh) Skilyrði af hálfu Svía að kynnt yrði opinberlega hvers lags væri. M.a. um endurskoðun á Íbúðalánasjóði.
 • R | 5.3 2012, 12:11 | Geir (frh) Sáttir við allt það sem Svíinn vildi, enda eitthvað sem stjórnmál væru sömu skoðunar um. Ræddi við alla formenn (frh)
 • V | 5.3 2012, 12:11 | Geir: Þetta voru sjálfsagðar breytingar og þær voru algjörlega á okkar valdi, og í takt við okkar áherslur í stjórnarsáttmálanum.
 • R | 5.3 2012, 12:11 | Geir (frh) stjornarandstöðunnar um þetta. Allir sáttir við samkomulag um gjaldeyrisskipti. Seinni tíma gagnrýni undarleg.
 • V | 5.3 2012, 12:12 | Geir: “Það er oft talað um þetta sem hneyksli, ekki síst í skýrslu rannsóknar Alþingis. Það er óskiljanlegt.”
 • R | 5.3 2012, 12:12 | Saksóknari spyr aftur: Hvaða aðgerða var gripið til í framhaldi af þessu? Geir: Almennur þrýstingur, eins og áður hafði verið.
 • R | 5.3 2012, 12:13 | Fyrir þau ykkar sem eru að velta fyrir sér tilvitnun Geirs í Maó http://t.co/wSEPJ8xF
 • R | 5.3 2012, 12:14 | Saksóknari spyr ítrekað út í hvað hafi verið gert til að sporna gegn stærð bankanna. Geir lýsir samráði og þrýstingi á bankana.
 • R | 5.3 2012, 12:16 | Geir: Engum datt í hug um miðjan sept 2008 að allt yrði hrunið innan fárra vikna. (Aðspurður um aðgerðir fyrir hrun)
 • V | 5.3 2012, 12:16 | Geir: Við vorum í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn allt árið 2008. Það fór fram stöðugleikagreining á stöðu mála hér að ósk seðlabanka
 • R | 5.3 2012, 12:17 | Saksóknari, verjandi og velflestir dómarar fletta í gríð og erg í stórum möppum sínum í leit að skjali sem saksóknari vísar í.
 • V | 5.3 2012, 12:17 | Geir: Það sem blasir við, er að engum datt í hug að bankakerfið myndi hrynja í september 2008.
 • R | 5.3 2012, 12:18 | Saksóknari spyr hvort e-r stefna hafi verið að bankarnir færu úr landi í febrúar 2008 meðan hún les ræðu Geirs frá þeim tíma.
 • R | 5.3 2012, 12:19 | Geir: Ekki var komið í ljós hversu illa bankarnir stæðu, hvorki við stjórnarmyndun né þá. Ekkert sérstakt í ræðu á (frh)
 • R | 5.3 2012, 12:19 | Geir (frh) viðskiptaþingi sem sé gagnrýnivert. Töldum bankana sterka og vildum njóta skatttekna af þeim.
 • V | 5.3 2012, 12:19 | Geir: Jafnvel þó menn hafi viljað að bankarnir færu úr landi,þá var það einfaldlega ekki raunhæfur möguleiki.
 • V | 5.3 2012, 12:22 | Sigríður spyr út í yfirlýsingar á erlendum vettvangi, varðandi það hvernig eigi að nálgast vandamál bankanna.
 • R | 5.3 2012, 12:22 | Nokkuð hefur fækkað í salnum í Þjóðmenningarhúsi þar sem réttað er í máli Geirs. Fullt í byrjun, en hátt í helmingur farinn.
 • R | 5.3 2012, 12:23 | Saksóknari fer nú í gegnum ræður sem Geir hélt fyrir hrun og spyr út í stefnu og áhrif á bankakerfið.
 • V | 5.3 2012, 12:23 | Geir: Ég reyndi að koma því til skila, með yfirveguðum hætti, sem ég taldi skynsamlegast á hverjum tíma. #landsómur
 • R | 5.3 2012, 12:26 | “Það eru engin loftgöt í þessu nema bankarnir séu að villa um fyrir okkur með glæpsamlegum hætti,” hefur Geir eftir forstjóraFME
 • V | 5.3 2012, 12:26 | Geir: Það eru engin loftgöt í þessum ársreikningum, nema að bankarnir séu “með glæpsamlegum hætti” að villa um, sagði forstjóri FME við Geir
 • R | 5.3 2012, 12:26 | Geir er að lýsa undirbúningi sínum fyrir ferð til Bandaríkjanna og ræðuhöldum þar. Hafi rætt við FME áður til upplýsingaöflunar.
 • R | 5.3 2012, 12:28 | Hlé hefur nú verið gert á dómshaldi til klukkan eitt.
 • V | 5.3 2012, 12:28 | Nú er hádegishlé á réttarhaldinu, það heldur áfram klukkan 13:00. Við verðum hér þá, með beina lýsingu.
 • V | 5.3 2012, 12:56 | Fólk er nú byrjað að týnast í salinn, réttarhaldið hefst að nýju eftir nokkrar mínútur.
 • V | 5.3 2012, 13:00 | Fjölskylda Geirs fylgir honum náið eftir, situr á fremsta bekk og stendur augljóslega þétt við bak hans.
 • R | 5.3 2012, 13:01 | Dómshald er hafið á ný í Landsdómi vegna máls Geirs H. Haarde eftir matarhlé. Saksóknari spyr út í fund með Davíð Oddssyni.
 • V | 5.3 2012, 13:01 | Réttarhald er nú hafið að nýju, Geir svarar spurningum um fund í febrúar 2008 þar sem rætt var um fjármálakerfið og hættumerkin.
 • R | 5.3 2012, 13:02 | Fundurinn var haldinn eftir að Davíð fór með öðrum úr Seðlabankanum til London. Rætt var við erlenda viðskiptabanka og lánshæfisfyrirtæki.
 • R | 5.3 2012, 13:03 | Geir: Davíð óskaði eftir fundi eftir þessa ferð. Þá hittust 7. feb. þeir tveir Árni Mathiesen og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
 • V | 5.3 2012, 13:04 | Geir: Á fundinum voru Bolla Þór Bollason, Tryggvi Pálsson, Eiríkur Guðnason, Ingimundur Friðriksson og Davíð Oddsson.
 • R | 5.3 2012, 13:04 | Geir (frh) Allir seðlabankastjórarnir mættu. Davíð las upp drög að frásögn af ferðinni. Geir átti von á að fá afrit síðar.
 • R | 5.3 2012, 13:04 | Geir (frh) Fékk aldrei afritið. En Davíð lýsti áhyggjum erlendra bankamanna af stöðunni hér. Misjafnt mat á bönkum. (frh)
 • V | 5.3 2012, 13:05 | Geir: Á fundinum kynnti Davíð minnisblað sem hann skrifaði upp eftir ferð til London þar sem hann ræddi við erlenda bankamenn.
 • R | 5.3 2012, 13:05 | Geir (frh) Landsbanki hefði fengið góða dóma en aðrir síðri. Rædd var staða til að styrkja stöðu Seðlabankans á þessum fundi.
 • V | 5.3 2012, 13:05 | Geir: Í minnislablaðinu komu fram áhyggjur af stöðu bankanna, þar helst Glitnis og Kaupþings.
 • V | 5.3 2012, 13:06 | Geir: Sagði að þetta hefðu verið svipuð mál og heyrðust víðar; áhyggjur af stöðu íslensku bankanna.
 • R | 5.3 2012, 13:06 | Geir (frh) Við fengum handskrifaða bréfið aldrei uppritað í forsætisráðuneyti. ég hafði upp á því löngu seinna.
 • V | 5.3 2012, 13:07 | Geir: Ég fékk aldrei þetta minnisblað, sem var upplesið á fundinum sem fram fór í febrúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:07 | Geir (frh) Fundurinn var ekki eina sem við ræddum þessi mál. Misskilningur og útúrsnúningur að þessi fundur hafi haft sérstöðu.
 • V | 5.3 2012, 13:07 | Geir: Misskilningur að þessi fundur hafi haft einhver úrslitaáhrif varðandi samskipti seðlabankans og forsætisráðuneytisins. “Ég hafna því”.
 • R | 5.3 2012, 13:07 | Geir (frh) Hafi Seðlabankinn talið ástæðu til aðgerða eftir Lundúnaferð hefði hann átt að gera tillögu um það til mín.
 • V | 5.3 2012, 13:08 | Geir: Við áttum í nánu samstarfi við seðlabankann allt árið 2008, það var nánara eftir þennan tiltekna fund 7. febrúar 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:08 | Saksóknari um í orð Davíðs Oddssonar um meinta hótun Kaupþings um að fara úr landi. Var þetta leið til að minnka bankakerfi?
 • R | 5.3 2012, 13:09 | Geir: Þetta var það fyrsta sem þetta var nefnt í mín eyru. Hefði legið fyrir frá Kaupþingi að það væri tímafrekt ferli að fara úr landi.
 • V | 5.3 2012, 13:10 | Geir: Að beita sér fyrir því að minnka bankakerfið, var eitt. Að ná því fram var annað. Það var illmögulegt að minnka bankanna.
 • R | 5.3 2012, 13:10 | Geir (frh) Ekki hlaupið að því að skikka banka til að selja eignir með tapi. Hvað átti að selja? Ýmsar hugmyndir óraunhæfar.
 • R | 5.3 2012, 13:11 | “Fyrirgefið, ég ætlaði ekki að trufla ykkur” segir Geir eftir að hafa svarað spurningu í nokkuð löngu máli.
 • V | 5.3 2012, 13:11 | Geir: Við vorum með alvarleg tíðindi í höndunum meira og minna allt árið 2008, þ.e. að áhyggjurnar voru miklar.
 • R | 5.3 2012, 13:12 | Geir: Mikil vinna og skoðun í gangi vegna efnahagsástandsins 2008. Ekki tillögur um aðgerðir umfram það sem menn voru þegar byrjaðir á.
 • V | 5.3 2012, 13:12 | Sigríður saksóknari spyr út í fund sem Geir átti með Gordon Brown, forsætisráðherra Bretlands, í apríl 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:13 | Saksóknari spyr út í fund Geirs með Gordon Brown utanríkisráðherra Bretlands. Brown hafi sagt bankana nokkuð stóra. Hvað þýddi það?
 • R | 5.3 2012, 13:13 | Geir segir Bretana tala nokkuð í “understatements”. Segir ekki hægt að svara hvort bankarnir hafi verið orðnir of stórir. (frh)
 • R | 5.3 2012, 13:14 | “Ísland er einn stór hlutfallsvandi” segir Geir. Hver grein verður hlutfallslega stór hérna. Sama megi segja um ál og fisk.
 • V | 5.3 2012, 13:14 | Geir: “Hlutfallsvandann” er hægt að heimfæra á ýmislegt á Íslandi. En sá vandi er ekki það sem mestu skiptir.
 • R | 5.3 2012, 13:15 | Geir (frh) Stærð bankanna hefði ekki þurft að vera vandamál ef bankarnir hefðu verið varkárir og ábyrgir og ekki fjármálakreppa
 • V | 5.3 2012, 13:15 | Geir: Ef bankarnir hefur verið ábyrgir í sínum rekstri, þá hefði hlutfallsvandinn enginn verið. Stærðin er ekki aðalatriðið, heldur gæðin,
 • R | 5.3 2012, 13:16 | Geir: Fór ekki til London til að biðja um hjálp. Var í öðrum erindum og bað um fund. Ekki til að ræða stórfelldan efnahagspakka.
 • V | 5.3 2012, 13:17 | Geir: Ég ákvað sjálfur að funda með Gordon Brown, og David Cameron, sem þá var í stjórnarandstöðu. Þetta var ekki til að ræða efnahagskrísu
 • R | 5.3 2012, 13:17 | Talið berst að minnisblaði Ingibjargar Sólrúnar um fund með seðlabankastjórunum 15. maí. Spyr um tilefni fundarins.
 • V | 5.3 2012, 13:18 | Geir: Fyrst og fremst var þetta til að styrkja alþjóðasamvinnu og samstarf. En ég við ræddum líka um stöðu efnahagsmála.
 • R | 5.3 2012, 13:18 | Geir: Tilefnið var norrænu gjaldeyrisskiptasamningarnir. Farið yfir með ISG hvernig málið væri vaxið.
 • V | 5.3 2012, 13:19 | Sigríður spyr út í ummæli Geirs um að Ísland gæti orðið alþjóðleg fjármálamiðstöð.
 • R | 5.3 2012, 13:20 | Saksóknari spyr út í ummæli Geirs á Alþingi um Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð. Geir: var að svara fyrirspurn á þingi
 • R | 5.3 2012, 13:21 | Geir (frh) Ég taldi sumt af þessum hugmyndum óraunhæft. Annað gæti gengið (lækkun tekjuskatts, einfaldara regluverk).
 • V | 5.3 2012, 13:21 | Geir: Ég hafði aldrei sannfæringu fyrir því að Ísland gæti orðið alþjóðleg fjármálamiðstöð, eins og Lúxemborg, Sviss, eða önnur slík lönd.
 • R | 5.3 2012, 13:21 | Geir (frh) Ég hafði efasemdir um að Ísland gæti orðið fjármálamiðstöð eins og t.d. Lúxemborg.
 • V | 5.3 2012, 13:22 | Sigríður: Var það þá þitt mat að Ísland væri ekki góður kostur sem miðstöð fyrir alþjóðlega fjármálastarfsemi?
 • V | 5.3 2012, 13:23 | Geir: Það fer eftir því hvað er átt við með því, ég tel ekki að hér hafi geta verið viðmikil fjármálastarfsemi á alþjóðlegan mælikvarða
 • R | 5.3 2012, 13:23 | Saksóknari spyr út í fund 11. júlí 2008 með Sigurði Einarssyni. Var eitthvað sent út um sölu eigna eða aðgerðir?
 • R | 5.3 2012, 13:24 | Geir: Veit ekki til þess að ríkisstjórn hefði gert slíkt. Hefði ekki verið viðeigandi. Hefði verið í verkahring Seðlabankans.
 • V | 5.3 2012, 13:24 | Sigríður spyr út í bréf Mervyn King til Davíðs Oddssonar, í apríl 2008.
 • R | 5.3 2012, 13:24 | Í fundargerðinni er talað um að ekki sé hagstætt að selja eignir á brunaútsölu. Endurómar sumt af því sem Geir hefur sagt í dag.
 • R | 5.3 2012, 13:25 | Saksóknari: Mervyn King lagði áherslu á að dregið yrði úr stærð ísl. bankanna. Var þér kynnt þetta bréf hans til Seðlabankans?
 • V | 5.3 2012, 13:25 | Sigríður: Í því bréfi kemur fram að mikilvægt sé að minnka íslenska bankakerfið. Var þér kynnt þetta bréf? Geir: Já.
 • R | 5.3 2012, 13:26 | Geir: Já, mér var kynnt þetta bréf. Var í Bretlandi á þessum tíma. Skrifað þegar menn gerðu sér vonir um gjaldeyrisskiptasamning
 • V | 5.3 2012, 13:27 | Geir: Ég fékk kynningu á þessu bréfi, og það voru vonbrigði að við gætum ekki fengið fyrirgreiðslu með gjaldeyrisskiptasamningum.
 • R | 5.3 2012, 13:27 | Geir (frh) Vonbrigði að það gengi ekki eftir. Hefði það gengið eftir hefði e.t.v. verið lag fyrir ríkiða ð fara á markað.
 • V | 5.3 2012, 13:28 | Geir: Gordon Brown bauðst til þess að fyrra bragði að tala við Mervyn King seðlabankastjóra Bretlands og reyna að liðka um fyrir lánum.
 • V | 5.3 2012, 13:29 | Geir: Það lá fyrir að það væri gott að selja eignir, og minnka bankakerfið. En hvernig átti að gera það án þess að grafa undan kerfinu?
 • R | 5.3 2012, 13:29 | Mikið er rætt um hvort og hvernig hefði mátt draga úr stærð banka. Óljóst hvað hefði átt að selja og á hvaða verði, segir Geir.
 • V | 5.3 2012, 13:30 | Sigríður: Það er boðin fram aðstoð frá seðlabankastjóra Bretlands, um að draga úr stærð bankakerfisins. Var þessi aðstoð þegin?
 • V | 5.3 2012, 13:30 | Geir: Ég get ekki svarað fyrir þetta, þar sem ég átti ekki í þessum samskiptum beint. En það var illmögulegt að selja eignir.
 • V | 5.3 2012, 13:32 | Geir: Minnist þess ekki að hafa séð minnisblöð um hugsanlegar sameiningar og hagræðingaraðgerðir hjá bönkunum, m.a. hjá Landsbankanum.
 • V | 5.3 2012, 13:33 | Geir: Tryggvi Þór Herbertsson fór á vegum Geirs að ræða við menn í bönkunum um möguleika á því að sameina og hagræða í bankakerfinu.
 • R | 5.3 2012, 13:33 | Saksóknari spyr Geir út í umræðu og möguleika á að sameina banka. Geir segir þetta hafa verið rætt. Áhuginn takmarkaður.
 • R | 5.3 2012, 13:34 | Geir (frh) Vandinn var ekki orðinn nógu “akút”. Heyrði á Björgólfi Thor að það mætti ræða þetta seinna. (frh)
 • V | 5.3 2012, 13:34 | Geir: Björgólfur Thor Björgólfsson leit ekki á það sem aðkallandi mál, í ágúst 2008, að sameina banka og minnka kerfið.
 • R | 5.3 2012, 13:35 | Geir (frh) Við höfðum ekki aðkomu að hugsanlegri sameiningu banka umfram það að eiga tal við forsvarsmenn þeirra.
 • V | 5.3 2012, 13:35 | Sigríður spyr út í tölvupóstur frá Baldri Guðlaugssyni til Geirs og Árna Mathiessen, þá fjármálaráðherra.
 • V | 5.3 2012, 13:36 | Pósturinn var sendur í febrúar 2008.
 • V | 5.3 2012, 13:36 | Í póstinum kemur fram að nauðsynlegt sé að minnka bankakerfið, samaeina banka og grípa til viðamikilla aðgerða.
 • R | 5.3 2012, 13:37 | Ákæruliður 1.3 var ræddur í morgun. Nú er það ákæruliður 1.4. ákæruliðum 1.1 og 1.2 var vísað frá. http://t.co/BDKnzwfi
 • V | 5.3 2012, 13:37 | Geir: Þetta var eðlilegur hlutur, BG var að ítreka áður fram komna hluti er vörðuðu áhyggjur vegna stöðu bankanna.
 • R | 5.3 2012, 13:38 | Saksóknari spyr út í skjal frá í maí 2008 sem ritað var vegna óróa á fjármálamörkuðum. Geir: Skjalið í möppunni er ófullklárað
 • R | 5.3 2012, 13:38 | Geir (frh) Er ekki viss um hvort skjalið hafi farið út. Óvissa í dómsal um hvenær skjalið var skrifað og hvort það fór út.
 • R | 5.3 2012, 13:40 | Talið berst að Icesave-reikningum í Hollandi. Saksóknari vísar í bréfaskipti um ábyrgð Íslands á innstæðum.
 • V | 5.3 2012, 13:40 | Sigríður spyr út í Icesave innlánasöfnun í Hollandi. Í maí 2008 lýsti hollenski seðlabankinn yfir miklum áhyggjum vegna þessa.
 • R | 5.3 2012, 13:41 | Saksóknari (frh) Hvaða vitneskju hafðir þú um stofnun Icesave-reikninganna í Hollandi? Geir: Enga sérstaka fyrr en eftir á.
 • V | 5.3 2012, 13:41 | Sigriður: Hvaða vitneskju hafðir þú um Icesave innlánasöfnun í Hollandi á vormánuðum 2008?
 • R | 5.3 2012, 13:42 | Geir (frh) Þetta var tilkynnt til FME. Litið jákvæðum augum þar. Rak ekki á mínar fjörur að taka afstöðu til þess.
 • V | 5.3 2012, 13:42 | Geir: Ég vissi ekkert meira um það en aðrir, þetta var tilkynningatriði til Fjármálaeftirlitsins.
 • R | 5.3 2012, 13:42 | Geir (frh) Sáum það eftir á að kerfið var meingallað, að menn gætu vaðið jafnvel í örvinglan að stofna reikninga.
 • V | 5.3 2012, 13:42 | Geir: Kerfið gerði þetta mögulegt, en eftir á er þetta stórhættulegt og mikil fífldirfska.
 • R | 5.3 2012, 13:43 | Geir spurði rétt áðan hvort við værum komin í næsta ákærulið. Saksóknari segir nei, Icesave snýr að stærð bankanna.
 • V | 5.3 2012, 13:43 | Geir: Ég heyrði af því að hollenski seðlabankinn hefði haft efasemdir um Icesve-innlánasöfnunina í Hollandi.
 • R | 5.3 2012, 13:44 | Saksóknari: Kom til umræðu að beita sér gegn þessum Icesave reikningum í Hollandi?
 • V | 5.3 2012, 13:44 | Sigríður: Gátu þið beitt ykkur gegn þessari innlánasöfnun?
 • R | 5.3 2012, 13:44 | Geir: Það var ekki rætt í mín eyru. En eftir á hefði það verið eina vitið.
 • V | 5.3 2012, 13:44 | Geir: Það hefði verið Fjármálaeftirlitsins að gera það. Eftir á að hyggja, þá hefði það verið eina vitið.
 • R | 5.3 2012, 13:45 | Geir (frh) Minnist þess ekki að rætt hafi verið um Icesave-reikninga í Hollandi. En oft rætt um Icesave-reikninga í Bretlandi.
 • R | 5.3 2012, 13:46 | Saksóknari hefur nú lokið spurningum sínum vegna ákæruliðs 1.4 um að hafa vanrækt að beita sér fyrir því að bankarnir minnkuðu.
 • V | 5.3 2012, 13:47 | Markús spyr: Fékkstu upplýsingar um þessa afstöðu hollenskra yfirvalda vegna Icesave innlánasöfnunarinnar frá samráðshópnum?
 • V | 5.3 2012, 13:47 | Geir: Ekki beint þannig að ég muni eftir sérstaklega.
 • R | 5.3 2012, 13:47 | Andri, verjandi Geirs tekur við: Kom einhvern tíma fram að bankar hefðu kost á að selja eignir á stuttum tíma?
 • R | 5.3 2012, 13:48 | Geir: Nei, það kom aldrei neitt fram um að hægt væri að selja eignir á stuttum tíma. Tæki tíma. Hætta á brunaútsölu.
 • R | 5.3 2012, 13:48 | Andri: Var einhvern tíma rætt um lausn sem hægt væri að grípa til, um að minnka bankakerfið skjótt?
 • V | 5.3 2012, 13:49 | Andri Árnason spyr: Var mögulegt að selja tilteknar eignir á árinu 2008 og þá hvaða eignir?
 • R | 5.3 2012, 13:49 | Geir: Nei, aldrei rætt um raunhæfar aðgerðir til að selja eignir á skömmum tíma. Eignir Glitnis voru til sölu en var tímafrekt.
 • R | 5.3 2012, 13:50 | Geir (frh) Líka nefnt lítið fyrirtæki á vegum Kaupþings í London sem væri hægt að selja.
 • V | 5.3 2012, 13:50 | Geir: Ég vissi af því að eignir Glitnis í Noregi, voru til sölu og kaupendur áhugasamir, en það var að erfitt að selja á nógu góðu verði.
 • R | 5.3 2012, 13:50 | Andri: Kom fram listi um hugsanlegar eignir sem hægt væri að selja? Geir: Nei.
 • R | 5.3 2012, 13:51 | Nokkrir dómarar snúa sér við í sætum sínum og leita að næstu möppu, þegar verjandi Geirs vísar í ný skjöl.
 • R | 5.3 2012, 13:52 | Andri spyr út í frásögn Sigurjóns Árnasonar um möguleika á sölu eigna. Geir getur ekki fullyrt um hvort þeir hafi rætt slíkt.
 • R | 5.3 2012, 13:52 | Geir (frh) Geir segist hafa rætt við Sigurjón um ýmis mál en man ekki nákvæmlega eftir þessu.
 • V | 5.3 2012, 13:52 | Andri Árnason spyr út í hvort Geir hafi átt samtöl við Sigurjón Árnason um sölu á eignum.
 • R | 5.3 2012, 13:53 | Andri vísar í umræður Geirs og Sigurjóns um sölu eigna. Sigurjón hafi sagt að það væri ekki hægt.
 • V | 5.3 2012, 13:53 | Geir: Það var rætt um ýmislegt, en það var nánast ómögulegt að selja eignir.
 • R | 5.3 2012, 13:53 | Geir: Hvað sem um bankana má segja tel ég að þeir hafi verið í góðri trú að reyna að selja eignir.
 • V | 5.3 2012, 13:54 | Geir: Hvað sem má segja um bankamennina, þá held ég að þeir hafi verið að reyna að selja eignir og draga úr áhættu, en það var ekki hægt.
 • V | 5.3 2012, 13:55 | Geir: Markaðsaðstæður voru þannig að það var ekki hægt að selja eignir öðruvísi en að grafa um leið undan kerfinu.
 • R | 5.3 2012, 13:56 | Geir hefur lýst sig ósammála ýmsu því sem kom fram í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.
 • R | 5.3 2012, 13:58 | Andri spyr Geir út í möguleika á að flytja bankana úr landi. Hefði þetta verið hægt á skömmum tíma?
 • R | 5.3 2012, 13:58 | Geir telur að bankarnir hefðu ekki verið auðfúsugestir í öðrum löndum. Farið hefði fram ítarleg skoðun á þeim. (frh)
 • V | 5.3 2012, 13:58 | Andri Árnason spyr út í skýrslu sem Buiter og Sibert unnu fyrir Landsbankann, frá vormánuðum 2008, um stöðu íslenska bankakerfsins.
 • V | 5.3 2012, 13:59 | Andri spyr hvort hann hafi fengið einhverja formlega kynningu á þessari skýrslu? Nei, segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 13:59 | Geir (frh) Því hefði flutningur bankanna úr landi ekki verið einfaldur. Fjármálaeftirlit erlendis hefðu gert kröfur á þá
 • R | 5.3 2012, 14:00 | Andri spyr út í skýrslu aðila á vegum Landsbankans þar sem lagt er til að orkuauðlindir verði veðsettar til stuðnings bönkum.
 • R | 5.3 2012, 14:00 | Geir: Hugmynd sem þessi ekki raunhæf í okkar samfélagi. Hefði engum innlendum manni dottið þetta í hug.
 • R | 5.3 2012, 14:01 | Geir: Ég man ekki eftir að það hafi verið einhverjar eignir sem við hefðum getað beitt okkur fyrir að yrðu seldar.
 • V | 5.3 2012, 14:01 | Andri heldur áfram að spyrja út í hvernig aðstæður hefðu verið fyrir sölu á eignum bankanna.
 • R | 5.3 2012, 14:01 | Andri: Bentu þeir sem mæltu fyrir minnkun bankakerfisins á eignir sem hægt væri að selja: Geir: Nei, mér er ekki kunnugt um það.
 • V | 5.3 2012, 14:02 | Geir: Eins og ég hef áður lýst, þá var það því miður miklum vandkvæðum bundið að minnka bankakerfið 2008, og líklega ekki hægt.
 • V | 5.3 2012, 14:04 | Fróðleiksmoli: Mikið púður fer í það, að fjalla um hvort það hafi verið raunverulega hægt að minnka bankakerfið 2008.
 • R | 5.3 2012, 14:05 | Spurningar Andra snúa talsvert að því hvaða eignir bankarnir hafi reynt að selja fyrir hrun og vitneskju Geirs um þær. (frh)
 • R | 5.3 2012, 14:05 | (frh) Geir svarar og nefnir að þrátt fyrir vilja bankanna til að selja hafi þær hugmyndir ekki gengið eftir.
 • R | 5.3 2012, 14:07 | Geir: Formaður bankaráðs Glitnis sagði mér hvernig farið var í að skera niður kostnað í bankanum.
 • R | 5.3 2012, 14:07 | Skorti ekki á að ég segði bönkunum að selja eignir. Þeir voru að reyna, svarar Geir spurningu verjanda síns.
 • V | 5.3 2012, 14:08 | Geir: Bankamennirnir vissu hvað þyrfti að gera, til þess að draga úr áhættu, en það voru miklar takmarkanir á því öllu.
 • R | 5.3 2012, 14:09 | Andri: Var þér kunnugt um að menn vildu frekar taka lán út á eignir en selja þær? Geir: Já, meðal annars vegna torveldrar sölu.
 • V | 5.3 2012, 14:09 | Geir: Mér var kunnugt um það, að bankarnir hafi reynt að taka lán með ákveðnar eignir að veði, vegna þess að eignasala var ótækur kostur.
 • R | 5.3 2012, 14:10 | Geir: Ég held það hafi blasað við að ef eignir eru seldar á brunaútsölu hefur það áhrif fjárhagsstöðu bankanna
 • V | 5.3 2012, 14:10 | Andri Árnason spyr út í lánasamninga bankanna, og þá hvort Geir hafi vitað af því að eignasalan myndi brjóta gegn lánaskilmálum.
 • V | 5.3 2012, 14:11 | Geir: Ég fékk upplýsingar um það já, margsinnis. Allir sem þekkja lánasamninga banka vita að eignasala getur haft neikvæð áhrif.
 • R | 5.3 2012, 14:12 | Geir:Ítarlega gengið frá því í lánasamningum að verði breytingar á ákveðnum þáttum geti það leitt til gjaldfellingar lána (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:12 | Andri Árnason spyr Geir hvaða sameiningarmöguleikar voru fyrir hendi á árinu 2008.
 • R | 5.3 2012, 14:13 | Geir (frh) Þetta gæti leitt til þess að hefðu menn t.d. flutt banka hefði sú lausn getað leitt til enn alvarlegri vanda.
 • V | 5.3 2012, 14:14 | Geir: Ýmislegt rætt en það náði því aldrei að komast á alvarlegt stig, til þess að teljast raunhæfur möguleiki.
 • R | 5.3 2012, 14:16 | Geir: Bönkunum var talið til tekna að hafa sótt fé á innlánsreikninga erlendis. M.a. hjá eftirlitsstofnunum.
 • R | 5.3 2012, 14:16 | Andri: Telurðu að viðhorf eftirlitsaðila hafi verið að aðgerðir hér hafi gengið eins langt og hægt var við aðstæður.
 • R | 5.3 2012, 14:18 | Forseti Landsdóms tekur til máls. Tiltekur ummæli Landsbankastjóra um lokun lánamarkaða erlendis nema á sjúklegu verði. (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:19 | Markús spyr um innanhúsplögg í seðlabankanum, þar sem rætt er um erfiða stöðu bankanna. Vitnar til minnisblaða Tryggva Pálssonar.
 • R | 5.3 2012, 14:20 | (frh) Markús les upp úr fundargerðum ummæli sem lýsa mjög alvarlegri stöðu á mörkuðum fyrir bankana.
 • V | 5.3 2012, 14:20 | Markús les upp minnisblað frá Tryggva frá janúarmánuði 2008, þar sem segir að ef lánsfjármarkaðir opnist ekki, þá blasi við “hryllingsmynd”.
 • R | 5.3 2012, 14:22 | Markús tiltekur að lánamarkaðir hafi lokast og staðið til að bankar greiði gríðarlegar fjárhæðir á næstu árum. (frh)
 • R | 5.3 2012, 14:22 | Markús (frh) Var þetta talin alvarleg staða?
 • V | 5.3 2012, 14:22 | Markús segir ýmis innanhúsgögn úr seðlabankanum draga upp “svarta” mynd af stöðu fjármálakerfisins. Hvernig voru umræður um þetta?
 • V | 5.3 2012, 14:23 | Geir: Gjalddagar bankanna voru þekktir, og vitneskjan lá fyrir opinberlega.
 • R | 5.3 2012, 14:24 | Geir: Endurgreiðsluprófill bankanna var þekktur. Þetta vissu líka lánveitendur bankanna. Ísl. bankarnir gerðu út á að þeir (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:24 | Geir: Bankarnir gerðu alltaf ráð fyrir því að endurfjármögnun væri möguleiki, við allar aðstæður.
 • R | 5.3 2012, 14:24 | Geir (frh) gætu endurfjármagnað þetta.
 • R | 5.3 2012, 14:28 | Geir les upp úr jákvæðri skýrslu Seðlabanka um stöðu bankanna 19. sept. 2008. Vinsamlega talað um innlánsreikninga erlendis.
 • V | 5.3 2012, 14:28 | Geir: Seðlabankinn sagði viðskiptabankanna standa vel 19. september 2008.
 • R | 5.3 2012, 14:29 | Geir (frh) Ég vek athygli á þessu, segir Geir um umsögn Seðlabanka spurður af dómara hvort hann hafi vitað af bágri stöðu banka.
 • R | 5.3 2012, 14:31 | Geir: Það var talað um að hlaupa undir bagga með banka, ekki bjarga honum. Reyna að bjarga bankakerfi, ekki kasta fé á glæ
 • R | 5.3 2012, 14:32 | Markús “Aðeins eftir þetta, að yfirlýsingunni með dularfullu dagsetningunni.” Spyr hví dagsetning vegna samkomulags við Skandinava sé röng
 • V | 5.3 2012, 14:32 | Markús spyr, út í yfirlýsingar Geirs um að stjórnvöld muni grípa til ábyrgra aðgerða, eins og “stjórnvöld víðast hvar annars staðar”?
 • R | 5.3 2012, 14:33 | Geir: Skjalið er frá árinu 2008 en ekki 2007, í maí en ekki í apríl. Þetta er handvömm sem verður við vinnslu skjalsins.
 • V | 5.3 2012, 14:34 | Geir: Það er að ábyrgð fylgi aðgerðum, eins og raunin varð. Það er að skuldsetja ríkissjóð ekki um of, og reyna að bjarga fjármálakerfinu.
 • R | 5.3 2012, 14:34 | Markús: Hví skrifaði viðskiptaráðherra ekki undir yfirlýsinguna? Geir: Klárlega mistök.
 • R | 5.3 2012, 14:36 | Eiríkur Tómasson: Fannst þér ekki liggja beint við að takmarka útþenslu Landsbanka í Hollandi?
 • V | 5.3 2012, 14:36 | Geir: Ég veit ekkert af hverju Fjármálaeftirlitið gerði ekkert í því að, hindra Icesave-innlánasöfnun Landsbankans í Hollandi.
 • R | 5.3 2012, 14:36 | Geir: Eftir á að hyggja blasir við að eina vitið hefði verið að koma í veg fyrir þessa reikninga.
 • V | 5.3 2012, 14:37 | Geir: Eftir á að hyggja þá hefði það verið það eina rétta, þ.e. að takmarka innlánssöfnunina í Hollandi.
 • R | 5.3 2012, 14:38 | Geir ber einn vitni í dag. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir komst ekki til landsins í tíma. http://t.co/UZWfg3Oy
 • R | 5.3 2012, 14:39 | Andri: Lánalínur bankanna voru með meiri fyrirvörum en eftirlitsaðilum var kunnt. Ekki nothæfar nema við ákveðnar aðstæður. Vissir þú þetta?
 • V | 5.3 2012, 14:40 | Andri Árnason spyr: Lánalínur bankanna virðast hafa verið ótraustari en gert var ráð fyrir. Fékkst þú einhverjar upplýsingar um þetta?
 • R | 5.3 2012, 14:40 | Geir: Nei. Það var ekki sama hald í lausafjárskýrslum og talið var. Minna laust fé í bönkunum en haldið var fram.
 • V | 5.3 2012, 14:41 | Geir: Nei, ég hafði engar upplýsingar, hinsvegar blasir við að þær voru ótraustri en eftirlitsstofnanir virðast hafa gert sér grein fyrir.
 • R | 5.3 2012, 14:42 | Áhugaverð umræða verjanda og dómara um hvernig skuli þýða “use their powers” yfir á íslensku. Rétt skal vera rétt í réttarsal.
 • V | 5.3 2012, 14:42 | Hefst þá skýrslutaka vegna síðasta ákæruliðarins, 1,5. Hér má sjá ákæruna. http://t.co/kl62ewNq
 • R | 5.3 2012, 14:44 | Nú er komið að ákærulið um Icesave. Að Geir hafi ekki fylgt eftir að Icesave yrði komið í dótturfélög erlendis
 • R | 5.3 2012, 14:45 | Geir: Ég vissi að FME og ráðuneyti voru að vinna í því að koma Icesave í dótturfélög erlendis. 16. sept. var talið (frh)
 • V | 5.3 2012, 14:45 | Ákæruliður 1,5 snýr að því, að ekki hafi verið þrýst á um að koma Icesave starsfeminni inn í sérstakt dótturfélag Landsbankans.
 • R | 5.3 2012, 14:45 | Geir (frh) að þetta gæti gengið eftir á árinu. Þetta eins og margt annað var tímafrekt og háð samþykki erlendra stofnana.
 • V | 5.3 2012, 14:46 | Geir: Það var fylgst vel með þessu máli allan tímann, og Fjármálaeftirlitið sinnti þessu.
 • R | 5.3 2012, 14:47 | Geir (frh) Áhugi Breta og Landsbankamanna á flutningi Icesave í dótturfélag nokkur í fyrstu en minnkaði um skeið.
 • V | 5.3 2012, 14:48 | Geir: Kröfur Bretanna urðu sífellt meiri, eftir því sem leið á árið 2008. Það er að Landsbankinn þyrfti að leggja fram eignir.
 • V | 5.3 2012, 14:49 | … Geir: Landsbankinn þyrfti að leggja fram eignir sem hann ekki voru fyrir hendi.
 • R | 5.3 2012, 14:49 | Geir: (frh) Ég hafna því algjörlega að ég hafi ekki fullvissað mig um að þetta væri í gangi (um flutning Icesave).
 • R | 5.3 2012, 14:50 | Geir (frh) Telur að hann sjálfur hefði ekki getað gert meira. Flutningur Icesave hefði verið í fullri vinnslu en verið erfiður.
 • R | 5.3 2012, 14:52 | Geir: Icesave-reikningar voru kvikir og áhyggjuefni. Undraðist hvað stjórnendur bankans tóku því létt.
 • V | 5.3 2012, 14:53 | Geir: Ég gat engu við það bætt, sem þegar var komið fram, og hafði ekki tök á því að stuðla að færslu á þessari starfsemi í dótturfélag.
 • R | 5.3 2012, 14:56 | Umræðan nú snýr að Icesave-reikningum og innstæðutryggingasjóði. Áhætta reikninganna og mátt eða máttleysi sjóðsins.
 • R | 5.3 2012, 14:59 | Hlé hefur verið gert á dómshaldi í fimmtán mínútur.
 • V | 5.3 2012, 15:01 | Það er nú fimmtán mínútna hlé á réttarhaldinu. Til umræðu hefur verið ákæruliður 1,5 er varðar Icesave starfsemi Landsbankans.
 • V | 5.3 2012, 15:08 | Fróðleiksmoli: Andrí Árnason hrl. er lögmaður Más Guðmundssonar seðlabankastjóra í máli hans gegn seðlabankanum vegna launamála.
 • V | 5.3 2012, 15:10 | Andri, sem er lögmaður Geirs, vann einnig úttektir fyrir stjórn Fjármálaeftirlitsins á hæfi Gunnars Andersen, sem nú hefur verið rekinn.
 • R | 5.3 2012, 15:10 | Þegar hlé var gert áðan var saksóknari að spyrja um möguleika innstæðutryggingasjóðs til að mæta áföllum (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:11 | (frh) Saksóknari spurði hvort kannað hefði verið hvort innstæðutryggingasjóður gæti brugðist við falli eins banka.
 • R | 5.3 2012, 15:11 | (frh) Það verður væntanlega fyrsta spurning eftir hlé.
 • R | 5.3 2012, 15:13 | Fjölskylda Geirs hefur setið á fremsta bekk í dag. Í salnum er Ragnheiður Elín Árnadóttir þingm, fyrrverandi aðstoðarmaður Geirs
 • V | 5.3 2012, 15:15 | Réttarhaldið heldur nú áfram. Geir er nú að tala um Tryggingasjóð innstæðueigenda og fjárfesta, og stöðu hans árið 2008.
 • V | 5.3 2012, 15:15 | Geir: Ber ríkið einhverja ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda?
 • R | 5.3 2012, 15:16 | Geir: Spurningin sem fólk hefur spurt sig er: Ber ríkið ábyrgð á þessum (innstæðutrygginga)sjóði? Svarið er nei segir Geir.
 • V | 5.3 2012, 15:16 | Geir: Svaið er nei, segir Geir. Ríkið ber ekki ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda.
 • R | 5.3 2012, 15:18 | Geir (frh) Heilmargt var gert til að koma Icesave-reikningum í dótturfélög og þá frá innstæðutryggingasjóði.
 • V | 5.3 2012, 15:19 | Geir: Afskipti mín af því hvort Icesave ætti að vera í dótturfélagi í Bretlandi eða hefðu engu breytt, og hefðu verið úr takti við málið.
 • R | 5.3 2012, 15:22 | Saksóknari: Taldir þú Icesave-reikningana vera þjóðréttarlega skuldbindingu? Ræddu ráðherrar hugsanlega ábyrgð ríkisins?
 • R | 5.3 2012, 15:23 | Geir: Menn töldu ekki á ábyrgð myndi reyna (í ágúst 2008). Ræddi við ráðuneytisstjóra sem taldi ekki ríkisábyrgð á sjóðnum (frh)
 • V | 5.3 2012, 15:23 | Ráðgjafar Geirs í þessu máli, voru Baldur Guðlaugsson, ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, og Bolli Þór Bollason, ráðuneytisstjóri Geirs
 • R | 5.3 2012, 15:23 | Geir (frh): Lét skrifa hálf loðmullulegt svar í von um að við kæmumst upp með það.
 • R | 5.3 2012, 15:25 | Saksóknari og Geir tala um hverjar skuldbindingar Íslands væru. Geir segir bréf til Breta lýsa skuldbindingum eins og Ísl. meti þær (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:26 | Geir (frh) Ekki talið að ríkið bæri ábyrgð á greiðslum innstæðutryggingasjóðs eða Icesave-reikningum.
 • V | 5.3 2012, 15:26 | Geir: Við sögðumst standa við það sem tilskipanir segðu til. Ekkert meira en það, og tjónið átti ekki að lenda á skattgreiðendum.
 • R | 5.3 2012, 15:28 | Geir (frh): Við vildum hvorki taka á okkur skuldbindinguna né svara svo afgerandi að Bretar hrykkju í baklás.
 • V | 5.3 2012, 15:28 | Geir: Við pössuðum okkur á því að svara bréfum með þeim hætti, að engar skuldbindingar umfram okkar mat, væru skjalfestar.
 • R | 5.3 2012, 15:35 | Umræðan snýr nú að erfiðleikum bankanna þegar leið á árið 2008. Áhlaup á Icesave og hækkandi skuldaálag bankanna.
 • R | 5.3 2012, 15:36 | Saksóknari spyr Geir út fundi sem haldnir voru, t.d. í Seðlabanka. Geir var ekki kunnugt um suma þá fundi sem nefndir eru
 • V | 5.3 2012, 15:37 | Sigríður spyr Geir, hvort hann hafi séð gögn um afleita stöðu Landsbankans, og þá hvort bankinn hefði eignir á móti Icesaveskuldum.
 • V | 5.3 2012, 15:38 | Geir: Fjármálaeftirltið í Bretlandi var að brjóta gegn Landsbankanum, það gerði of miklar kröfur, að mati stjórnenda Landsbankans.
 • R | 5.3 2012, 15:38 | Saksóknari: Gátu stjórnvöld beitt sér fyrir því að innlánssöfnun væri stöðvuð í Bretlandi/Hollandi?
 • V | 5.3 2012, 15:39 | …Geir: Fjármálaeftirlitið breska sagði þá við stjórnendur Landsbankans; fariði þá bara í mál við okkur!
 • R | 5.3 2012, 15:39 | Geir: Stjórnvöld voru að vinna að þessum flutningum Icesave í dótturfélag þó hann hafi sjálfur ekki séð um það.
 • V | 5.3 2012, 15:40 | Geir: Með öðrum orðum, þá var Fjármálaeftirlitið í Bretland að setja fram ríkari kröfur, í tengslum við Icesave, en lög sögðu til um.
 • R | 5.3 2012, 15:42 | Saksóknari fer yfir samskipti Landsbanka og FSA í Bretlandi um Icesave í dótturfélag. FSA vildi þak á innlánin en Landsb ósáttur
 • R | 5.3 2012, 15:44 | “Er spurning að þessu” spyr verjandi Geirs undir löngum lestri saksóknara úr skjölum. Já segir saksóknari en langur aðdragandi.
 • R | 5.3 2012, 15:45 | Saksóknari: Vissir þú hver voru raunverulegu ágreiningsefnin? Hvað bar í milli hjá Landsbanka og FSA?
 • V | 5.3 2012, 15:45 | Sigríður: Vissir þú nákvæmlega hver voru efnisatriði deilunnar milli breska fjármálaeftirlitsins og Landsbankans vegna Icesave?
 • R | 5.3 2012, 15:46 | Geir: Vissi að FSA gerði kröfur sem Landsbanki taldi sig eiga erfitt með að ganga að. Landsb. vildi í aðra röndina ekki missa yfirráð sjóða.
 • V | 5.3 2012, 15:47 | Geir: Ég vissi hver heildarmyndin var, og fékk upplýsingar um deilurnar sem stóðu frá apríl mánuði og fram á haustið.
 • R | 5.3 2012, 15:47 | Geir: Allt þetta rennur upp fyrir manni þegar bréf kemur til Landsb 15. ágúst 2008. Harkalegar ábendingar um hvað Landsb geri
 • V | 5.3 2012, 15:48 | Geir: Ég fékk bréf boðsent á Þingvelli þar sem ég var staddur, í ágúst 2008, sem var frá breska fjármálaeftirlitinu til Landsbankans.
 • R | 5.3 2012, 15:48 | Geir (frh) hækka verði varasjóði, hætta að auglýsa Icesave sem besta kost, skýra endurgreiðslu á innstæðum bundinna reikninga
 • V | 5.3 2012, 15:48 | Geir: Það sem blasti við voru strangar kröfur. Með öðrum orðum; hingað og ekki lengra, þetta eru okkar skilyrði, þið verðið að uppfylla þau.
 • R | 5.3 2012, 15:49 | Geir (frh) Þetta var svakalega harkalegt bréf (um bréfið frá FSA til Landsbanka. Viðskiptaráðherra fer út. (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:49 | Geir (frh) töldum að bankinn yrði eftir þetta nauðbeygður að fara að skilmálum FSA en svo kom í ljós að hann gat það ekki.
 • R | 5.3 2012, 15:50 | Geir: Ef allt þetta sem var í gangi hefði gengið upp er séns að þetta hefði náðst (Icesave í dótturfélag). Fáum aldrei svar.
 • V | 5.3 2012, 15:50 | Geir: Í september 2008 héldum við að þetta væri málið væri að leysast, en svo kom í ljós að bankinn gat ekki uppfyllt þetta, hann féll.
 • V | 5.3 2012, 15:51 | Geir: “Ef að Lehman hefði ekki fallið, þá hefði hugsanlega verið hægt að færa Icesave inn í dótturfélag. En við fáum aldrei svar við því”.
 • R | 5.3 2012, 15:54 | Saksóknari hefur lokið spurningum sínum vegna liðs 1.5. Verjandi tekur til við að spyrja og Geir snýr sér í átt að honum.
 • R | 5.3 2012, 15:55 | Andri: Telurðu þig hafa fullvissað þig um að unnið væri að því að koma Icesave-reikningum í dótturfélög? Geir: Já.
 • R | 5.3 2012, 15:56 | Geir: Ég tel að afskipti ísl. ríkisins hafi verið með þeim hætti að hægt sé að tala um að þau hafi verið með virkum hætti. (frh)
 • R | 5.3 2012, 15:56 | Geir (frh) vísar í utanför viðskiptaráðherra og sendinefndar og samskipti FME við Landsbanka og FSA.
 • R | 5.3 2012, 15:57 | Geir: Það kom aldrei til tals í mín eyru að ég beitti mér með einhverjum hætti í þessum málum.
 • V | 5.3 2012, 15:57 | Geir: Ég tel að allt hafi verið gert til þess að leysa þau vandamál sem blöstu við. Fjármálaeftirlitið og viðskiptaráðuneytið reyndu sitt.
 • V | 5.3 2012, 16:00 | Geir: Ég var upplýstur um gang mála í Icesave-deilunum af seðlabankanum og ráðuneytisstjórum fjármála- og forsætisráðuneyti.
 • R | 5.3 2012, 16:01 | Andri: Kröfur FSA jukust eftir því sem leið á sumar. Fékkstu á tilfinninguna að FSA vildi hindra flutning Icesave í dótturfélag
 • R | 5.3 2012, 16:02 | Geir segir eðlilegt að menn vilji vita hvað þeir séu að taka á sig.
 • V | 5.3 2012, 16:02 | Geir:Hugsanlegt að breska fjármálaeftirlitið hafi ekki viljað flutning á Icesave í dótturfélag, þar sem skuldbindingin hefði færst til Breta
 • R | 5.3 2012, 16:03 | Geir: (frh) Kannski vildi eftirlitið (FSA) ekki að þetta gerðist. Þetta eru miklar kröfur.
 • R | 5.3 2012, 16:07 | Geir: Það voru vafalaust allskyns lagalegir örðugleikar í vegi fyrir flutningi Icesave Ekki hægt að gera á einni kvöldstund
 • R | 5.3 2012, 16:08 | Andri: Kom aldrei til álita að þú hefðir einhverja aðkomu aðra en að fylgjast með málinu. Geir: Nei.
 • V | 5.3 2012, 16:08 | Andri: Gast þú “með einhverjum töfrasprota” leyst úr þessum tæknilegu erfiðleikum sem voru fyrir í Icesave-málinu?
 • V | 5.3 2012, 16:09 | Geir: Nei, ég hafði engin tök á því, enda bendir margt til þess að ógerlegt hafi verið að uppfylla skilyrði breska fjármálaeftirlitsins.
 • V | 5.3 2012, 16:10 | Markús spyr um umræðu í samráðshópi stjórnvalda um fjármálastöðugleika, um ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda.
 • R | 5.3 2012, 16:10 | Spurður út í skjal í samráðshóp um að tryggja innstæður að hluta eða heild. Geir kannast ekki við það skjal.
 • V | 5.3 2012, 16:12 | Markús spyr áfram um ríkisábyrgð á Icesave, og hvort það hafi verið deildar meiningar um þetta hjá ráðherrum í ríkisstjórninni.
 • V | 5.3 2012, 16:13 | Geir segist ekki vilja túlka skoðanir annarra, en það hafi uppi ólíkar skoðanir á þessum málum.
 • R | 5.3 2012, 16:15 | Markús spyr hvort Davíð Oddsson hafi haft samráð við Geir áður en hann sagði FSA að Ísland bæri ekki ábyrgð á innstæðum
 • R | 5.3 2012, 16:15 | Nei, segir Geir, en afstaða hans var mjög skýr.
 • V | 5.3 2012, 16:16 | Markús spyr hvort Davíð Oddsson hafi haft samráð við Geir, þegar hann sagði breska fjármálaeftirlitinu að ríkið bæri ekki ábyrgð á Icesave.
 • V | 5.3 2012, 16:16 | Geir: Nei, Davíð gerði það ekki. En þetta var í takt við okkar afstöðu, þ.e. að ríkið bæri ekki ábyrgð á Tryggingasjóði innstæðueigenda.
 • R | 5.3 2012, 16:17 | Liður 1.5 hefur verið kláraður og komið er að síðasta ákæruliðnum, um að halda ekki ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni
 • V | 5.3 2012, 16:18 | Nú hefst umræða um ákærulið 2, það er seinni lið ákærunnar. Sjá má hana hér.http://www.sakal.is/media/skjol/Akaera-10.5.2011.pdf
 • R | 5.3 2012, 16:20 | Saksóknari: Hvaða mál voru rædd á ríkisstjórnarfundum? Geir: Nýmæli í lögum, skýrslur, ástand á ákveðnum sviðum. Efnahagshorfur
 • R | 5.3 2012, 16:21 | Geir: Mikilvæg stjórnarmálefni hafa verið flokkuð sem tillögur til forseta Íslands. Eru færri en áður var.
 • R | 5.3 2012, 16:21 | Geir (frh) Ríkisstjórnarfundir líka vettvangur til að ræða stjórnmál. Greina frá hvað er í undirbúningi.
 • R | 5.3 2012, 16:23 | Geir: Ég fylgdi sömu venjum á fundum ríkisstjórnar og skapast höfðu, sömu og Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson fylgdu.
 • R | 5.3 2012, 16:26 | Geir: “Ég verð að segja að mér finnst ótrúlega mikið gert og að RNA hafi komist að þessari niðurstöðu er mér hulin ráðgáta.”
 • R | 5.3 2012, 16:27 | Geir segist ekki vita betur en að enn séu sömu vinnubrögð höfð í ríkisstjórn og í hans stjórnartíð.
 • V | 5.3 2012, 16:28 | Geir: Hver ríkisstjórn setur sér verklagsreglur þegar kemur að fundargerðum um og umfjöllun um efnisatriði mála.
 • R | 5.3 2012, 16:28 | Geir: Hægt að bera margt undir ríkisstjórn en ekki skylda til þess. Ríkisstjórn samráðsvettvangur er ráðherra.
 • R | 5.3 2012, 16:31 | Geir: Það hefur gefist vel að halda ráðherrafundi um einstök mál áður en þau eru rædd í ríkisstjórn.
 • V | 5.3 2012, 16:31 | Sigríður: Voru öll mál sem til umræðu voru á fundum, bókuð í fundargerðum? Geir; Nei, ekki alltaf, en yfirleitt.
 • R | 5.3 2012, 16:32 | Geir: Bankamál voru rædd sem hluti efnahagsmála en aðallega rædd utan ríkisstjórnarfunda, á öðrum fundum.
 • R | 5.3 2012, 16:33 | Saksóknari: Taldirðu þörf á að ræða málefni bankanna í ríkisstjórn?
 • R | 5.3 2012, 16:33 | Geir: Ég tel mig hafa staðið eðlilega að umræðu um þessi mál. Enginn fann að því fyrr en RNA gerði athugasemdir.
 • V | 5.3 2012, 16:34 | Fróðleiksmoli: Í þessum ákærulið, það er nr. 2, er einkum horft til þess hvort formreglum hafi verið fylgt við skráningu á fundarefnum.
 • R | 5.3 2012, 16:35 | Saksóknari spyr út í drög að fundargerð ríkisstjórnar 12. febrúar 2008 um hvort Geir og Ingibjörg Sólrún sendi frá sér yfirlýsingu. (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:36 | Saksóknari (frh) þetta vantaði í endanlega fundargerð.
 • R | 5.3 2012, 16:36 | Geir: Hafi þetta verið í drögum (hugsanleg yfirlýsing um efnahagsmál) er það vísbending um að slík mál hafi verið rædd á fundi
 • V | 5.3 2012, 16:37 | Geir: Drög að fundargerðum eru í sjálfu sér engin marktæk gögn, því þau hætt að vera “til” þegar fundargerðir hafa verið kláraðar.
 • V | 5.3 2012, 16:39 | Sigríður hefur spurt töluvert út í frágang á fundargerðum ríkisstjórnarinnar. Hvort þarf hafi allt verið rætt til bókar sem rætt var.
 • R | 5.3 2012, 16:39 | Geir: Mál hafa oft verið rædd fyrir eða eftir ríkisstjórnarfundi án þess að það sé bókað. Einnig rædd á fundi án ítarlegrar bókunar.
 • R | 5.3 2012, 16:41 | Geir furðar sig á að vera spurður út í minnisblað vegna nefndar um ímynd Íslands. Það tengist ákæruefnum ekki hið minnsta.
 • V | 5.3 2012, 16:43 | Geir segir minnisblað um ímynd Íslands ekki koma málinu neitt við, og því sé óþarfi að ræða það, en Sigríður hafði gert það að umtalsefni.
 • R | 5.3 2012, 16:44 | Geir spurður út í fundargerð þar sem fjármálaráðherra lagði fram þjóðhagsspá. Geir var ekki á staðnum en telur þetta sýna (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:44 | (frh) hversu fáránleg ákæran sé. Efnahagsmál hafi verið oft rædd á ríkisstjórnarfundum.
 • R | 5.3 2012, 16:48 | Saksóknari spyr Geir út í ýmsa ríkisstjórnarfundi 2008 og hvað fór fram á þeim. (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:49 | Einn samningurinn snýr að lántökuheimild stjórnvalda. Það segir Geir sýna að efnahagsmál voru rædd í ríkisstjórn.
 • V | 5.3 2012, 16:50 | Geir: Ég miðlaði upplýsingum til ráðherra og stjórnarandstöðu eftir því sem þörf var á.
 • R | 5.3 2012, 16:52 | Einn FUNDURINN snýr að lántökuheimild stjórnvalda (átti þetta að vera í fyrra tísti)
 • R | 5.3 2012, 16:54 | Saksóknari spyr út í ríkisstjórnarfund þegar kaup á Glitni voru rædd: Var þetta fyrsta skipti sem mál eins banka voru rædd?
 • R | 5.3 2012, 16:54 | Geir: Það gæti vel verið. Ræddum þetta fram og aftur. Davíð Oddsson kom og gerði grein fyrir áhrifum aðgerðarinnar á markaði.
 • R | 5.3 2012, 16:55 | Geir: Það var ekki óeðlilegt að Davíð Oddsson kæmi á ríkisstjórnarfund. Óeðlilegt hvernig sumir ráðherrar lásu í hana.
 • V | 5.3 2012, 16:55 | Geir: Óeðlilegt hvernig sumir ráðherrar lásu í þá “heimsókn” þegar Davíð kom á fund ríkisstjórnarinnar, þar sem þjóðstjórn bar á góma.
 • V | 5.3 2012, 16:56 | Geir: Ekkert óeðlilegt við það að seðlabankastjóri hafi vilja koma og skýra hver viðbrögðin höfðu verið við lánveitingu til Glitnis.
 • V | 5.3 2012, 16:56 | Geir: Viðbrögðin voru afar neikvæð á markaðnum og staðan versnaði hratt, og það var ekki óeðlilegt að Davíð kæmi til fundarins.
 • R | 5.3 2012, 16:57 | Saksóknari spyr hvort Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hafi ekki verið hafður í ráðum um yfirtöku Glitnis
 • V | 5.3 2012, 16:58 | Geir: Öllum bókunum á ríkisstjórnarfundum var skilmerkilega lekið í fjölmiðla, af vissum ráðherrum.
 • R | 5.3 2012, 16:58 | Geir segir að tvær bókanir hafi verið gerðar í fundargerð. Það hafi hann sagt að væri aðeins gert til að geta lekið í fjölmiðla.
 • R | 5.3 2012, 16:58 | Geir: Ég minnist þess að hafa haft samband við Ingibjörgu Sólrúnu sem hafi ákveðið að hafa Össur Skarphéðinsson sem sinn (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:59 | (frh) fulltrúa ásamt aðstoðarmanni viðskiptaráðherra. Björgvin hafi komið til Geirs næsta dag, óánægður með að hafa ekki (frh)
 • R | 5.3 2012, 16:59 | (frh) verið á vettvangi kvöldið áður en aðstoðarmaður hans búinn að upplýsa hann.
 • R | 5.3 2012, 17:00 | Geir: Málefni banka í fyrsta sinn rædd á ríkisstjórnarfundi undir þeim formerkjum að mikil hætta sé á ferð eftir fall Glitnis.
 • R | 5.3 2012, 17:04 | Saksóknari spyr út í tilurð neyðarlaganna, ríkisstjórnarfundi og hvort ástæða hefði verið til að ræða málefni sem urðu (frh)
 • R | 5.3 2012, 17:05 | (frh) kveikja þeirra á ríkisstjórnarfundi áður. Geir segir að þessi mál hafði áður verið rædd, á fundum viðeigandi ráðherra og aðstoðarmanna
 • R | 5.3 2012, 17:07 | Sigríður J. Friðjónsdóttir saksóknari hefur lokið spurningum sínum. Andri Árnason verjandi tekur við á lokasprettinum í dag.
 • R | 5.3 2012, 17:08 | Andri: Var brýnt að ræða þessi mál við umhverfisráðherra? Spurning út frá því hvort ræða hafi þurft málin á ráðherrafundum.
 • R | 5.3 2012, 17:08 | Geir segir að það sé í hendi formanns stjórnarflokks að ákveða hverjir hann vill að ræði þessi mál.
 • R | 5.3 2012, 17:09 | Geir: Hefði fyrir því að sum mál séu ekki rædd í ríkisstjórn. T.d. varnarmál á tímum kalda stríðsins í vissum stjórnum.
 • R | 5.3 2012, 17:10 | Andri: Hefur þetta mál fengið mikla umfjöllun á ráðherrafundum ef þeir eru ekki skilgreindir sem bara ríkisstjórnarfundir?
 • R | 5.3 2012, 17:10 | Geir tekur undir það, segir það ekki aðeins að sínu frumkvæði heldur líka Ingibjargar Sólrúnar.
 • V | 5.3 2012, 17:12 | Enn er spurt um hvernig mál eru bókuð á ríkisstjórnarfundum. Geir segir ekkert hafa verið athugavert við það hvernig mál voru bókuð.
 • R | 5.3 2012, 17:13 | Andri spyr Geir hvort aðeins séu skrifuð í fundargerð skrifleg mál. Hvort menn taki þátt í umræðu um önnur mál en sín eigin.
 • R | 5.3 2012, 17:13 | Geir segir að oft séu mál rædd í lok funda undir liðnum önnur mál, þegar dagskrá hefur verið tæmd að öðru leyti.
 • R | 5.3 2012, 17:14 | Það þarf ekki endilega að vera að fundargerðir endurspegli endilega þetta, segir Geir.
 • R | 5.3 2012, 17:16 | Andri: Taldir þú með samskiptum við utanríkisráðherra að tryggt væri að upplýsingar bærust til viðskiptaráðherra?
 • R | 5.3 2012, 17:17 | Geir svarar: Ég taldi að ég gæti gengið út frá því, já.
 • R | 5.3 2012, 17:17 | Geir: Alveg fráleit tilgáta að það hafi staðið til að leyna Björgvin G. Sigurðsson einhverju. Vorum í góðu vinnusambandi.
 • V | 5.3 2012, 17:18 | Andri spyr, um samskipti utanríkis- og viðskiptaráðherra, og síðan samskiptum við Geir.
 • R | 5.3 2012, 17:18 | Andri: Telurðu að utanríkisráðherra hafi ekki sinnt því að miðla upplýsingum? Geir: Ég get ekki dæmt um það.
 • V | 5.3 2012, 17:18 | Geir: Það hefði verið betra ef Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hefði verið beinn aðili að ýmsum málum þar sem hann kom ekki að.
 • V | 5.3 2012, 17:19 | Markús spyr: Er það réttur skilningur að þú hafir fyrst og fremst rætt um málefni bankanna við utanríkisráðherra, formann Samfylkingarinnar?
 • R | 5.3 2012, 17:19 | Markús: Er það réttur skilningur að þú hafir rætt málin ítarlega við Ingibjörgu Sólrúnu og eigin ráðherra en ekki við Björgin
 • R | 5.3 2012, 17:20 | Markús: Ræddirðu þetta einhvern tíma við viðskiptaráðherra í tveggja manna tali eða álíka?
 • R | 5.3 2012, 17:20 | Geir: Nei, líklega ekki fyrr en þennan morgun (daginn eftir Glitnisákvörðunina).
 • R | 5.3 2012, 17:21 | Skýrslutöku yfir Geir H. Haarde er nú lokið en hægt er að kalla hann fyrir aftur eða hann óskað eftir að komast aftur að.
 • V | 5.3 2012, 17:21 | Geir: Jú það er rétt, að samskiptin frá minni hálfu voru fyrst og fremst við formann Samfylkingarinnar um þessi málefni.
 • R | 5.3 2012, 17:23 | Þinghald hefst aftur á morgun klukkan tíu. Þá ber Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi viðskiptaráðherra vitni.
 • V | 5.3 2012, 17:23 | Markús er búinn að slíta dómhaldi. Málið hefst að nýju klukkan 10:00 í fyrramálið. Fylgist með á Vísi.
 • R | 5.3 2012, 17:29 | Geir H. Haarde hafnaði beiðnum um viðtöl eftir skýrslutöku en lofaði að hann hefði heilmikið að segja eftir að allt er afstaðið.